BHD Lâm Đồng đã tổ chức lễ công nhận chính thức đơn vị mới GĐPTLinh Bảo -TP Đà Lạt.

Ngày 23/9/2018, BHD Lâm Đồng đã tổ chức lễ công nhận chính thức đơn vị mới GĐPTLinh Bảo -TP Đà Lạt.

Chủ tọa buổi lễ là HT Tâm Mậu, Trưởng Ban Hướng Dẫn Lâm Đồng
Tham dự có đạo hữu Trưởng ban và quý đạo hữu trong ban Nghi lễ của chùa, thay mặt cho Sư Cô trú trì vì bận Phật sự ngoài tỉnh không về tham dự được.
Tham dự có anh chị thành viện BHD, đại diện Hội đồng cấp Tấn, cấp Tín, cấp Tập và BHT các đơn vị tại TP.Đàlạt và 2 đơn vị Linh Phong, Linh Sơn hỗ trợ.
Đây là đơn vị nằm vùng ven của TP.Đà Lạt.
Trong giữa năm 2017,  Sư Cô trú trì chùa mong muốn tại chùa được thành lập đơn vị GĐPT truyền thống  nhằm tạo điều kiện cho con em Phật tử có nơi sinh hoạt, được tìm hiểu  giáo lý Phật Đà.  Trong những tháng cuối năm 2017, tại chùa đã quy tụ được 2 HT và thu nhận trên 20 đoàn sinh  về chùa sinh hoạt hàng tuần
Đến tháng 3/2018, BHT đã lập tờ trình về BHD Lâm Đồng chấp thuận cấp ủy nhiệm thư thành lập. BHD đã trao ủy nhiệm thư và giao trách nhiệm cho HT cấp Tấn Thiện Pháp gánh vác sứ mạng xây dựng đơn vị.
Và đến tháng 9/2018, sự sinh hoạt đã ổn định, BHT đã có 5 HT và số đoàn sinh sinh hoạt thường xuyên là 34 cho 2 ngành Thiếu và ngành Đồng (nam, nữ). BHT đã lập tờ trình về BHD để xin  công nhận chính thức đơn vị GĐPT Linh Bảo trong hệ thống tổ chức GĐPT Việt Nam được hội đủ duyên lành thành tựu.
BHD Lâm Đồng đã thống nhất ra quyết định công nhận chính thức và HT cấp Tấn Thiện Pháp giữ chức vụ Liên Đoàn Trường nam, cùng với 4 HT chăm lo cho đơn vị.
Tại buổi lễ, chị Trưởng ban đã trao Quyết định và kỳ hiệu cho đơn vị.
Sau lễ công nhận chính thức, đơn vị đã tổ chức lễ phát nguyện cho tất cả các đoàn sinh.
VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam kính viếng chơn linh HTr cấp Tấn Hồ Đức Phước (BHD.GĐPT Khánh Hòa)

Huệ Quang GĐPTVN

Hội đồng thi Cam Ranh: Kỳ thi kết khóa Bậc Lực, niên khóa 2017

Huệ Quang GĐPTVN

Pháp thoại của Hòa thượng Thái Hòa với BHD Lâm đồng

phuocthanh