BHD Gia Định – Hình ảnh Trại Hạnh Tâm Chánh lần thứ 27 (Phần 2)


Xem hình phần 1

Ảnh: Ngọc Hùng

Xem hình phần 1

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Thuận sinh hoạt Vu Lan

phuocthanh

BHD GĐPT Biên Hòa – Khai Khóa Bậc Lực Năm 2014

Linh Nguyên

Xuân như ngày ấy

nhuanphap