BHD Gia Định: Khoá tu bát quan trai Đoàn Nữ Phật tử

Bát quan trai giới là một pháp tu vô cùng lợi ích cho Phật tử tại gia. Tuy thời gian rất ít, nhưng công đức tu tập lại vô cùng lớn. Thọ trì bát quan trai chính là một bước tiến trong quá trình tu tập của người Phật tử.

Nhằm tạo duyên lành cho chị em nữ Phật tử  tại các đơn vị có thời gian huân tập, giữ gìn thân tâm được thanh tịnh, an lạc trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Hơn nữa, các chị em nữ Phật tử ở các đơn vị cũng nhân dịp này có nhân duyên để giao lưu kinh nghiệm về sinh hoạt, về tu tập với nhau. Cùng sách tấn nhau cố gắng thật hành những lời Phật dạy, đem lợi lạc đến cho mình, cho gia đình, cho tổ chức và chúng sanh.

Chủ nhật ngày 25/11/2012 vừa qua, Đoàn Nữ Phật tử BHD Gia Định đã thực tập hạnh xuất gia, tu tập bát quan trai giới tại tu viện Quảng Đức. Thượng toạ Trụ trì tu viện Cố vấn giáo hạnh GĐPT Gia Định đã quang lâm cử hành nghi thức truyền giới cho các giới tử. Ghi nhận có 97 giới tử Nữ Phật tử các đơn vị đã về tu tập.

Sau khoá lễ truyền giới, các giới tử sẽ tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật, ngồi thiền, nghe thuyết pháp,…

Một vài hình ảnh truyền giới trong khoá tu.

BHD Gia Định

 

Bài khác nên xem

Ngày Truyền Thống Dũng 2018 – BHD Ninh Thuận

phuocthanh

Trại Hạnh – Tâm Chánh 26 GĐPT Gia Định

nhuanphap

BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức Ngành Hạnh năm 2015

phuocthanh