BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn tổ chức Trại Kiền Trắc (năm 2021)

BHD Thủ Đô Sài Gòn (nay là BHD GĐPT Quảng Đức-Sài Gòn) tổ chức Trại Dũng lấy tên Kiền Trắc lần đầu tiên năm 1971, tại Cư xá Hỏa Xa đường Nguyễn Hoàng, quận 5.
Từ năm 1993, sau khi tái sinh hoạt, hàng năm BHD đều tổ chức Trại Kiền Trắc. Đến năm 2006, cứ hai năm BHD tổ chức Trại Kiền Trắc một lần.
Năm 2021, Trại Dũng Kiền Trắc được tổ chức từ ngày 27 đến 28.3.2021 tại Đồng Nai. Có 120 Huynh trưởng và Đoàn sinh tham dự. 
Dưới đây là hình ảnh của Trại.
Bản tin và hình ảnh: BHD Quảng Đức – Sài Gòn

Bài khác nên xem

Lễ Húy Kỵ Hòa THượng ThíchThiện MInh nguyên Q Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

phuocthanh

Tạo Sân Chơi Trong Gia Đình Phật Tử

phuocthanh

LỄ CẦU NGUYỆN QUỐC THÁI DÂN AN – THẾ GIỚI HÒA BÌNH – CHÚNG SANH AN LẠC

Huệ Quang GĐPTVN