BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn tổ chức Trại Kiền Trắc (năm 2021)

BHD Thủ Đô Sài Gòn (nay là BHD GĐPT Quảng Đức-Sài Gòn) tổ chức Trại Dũng lấy tên Kiền Trắc lần đầu tiên năm 1971, tại Cư xá Hỏa Xa đường Nguyễn Hoàng, quận 5.
Từ năm 1993, sau khi tái sinh hoạt, hàng năm BHD đều tổ chức Trại Kiền Trắc. Đến năm 2006, cứ hai năm BHD tổ chức Trại Kiền Trắc một lần.
Năm 2021, Trại Dũng Kiền Trắc được tổ chức từ ngày 27 đến 28.3.2021 tại Đồng Nai. Có 120 Huynh trưởng và Đoàn sinh tham dự. 
Dưới đây là hình ảnh của Trại.
Bản tin và hình ảnh: BHD Quảng Đức – Sài Gòn

Bài khác nên xem

GĐPT Dak Lak: Liên Trại HLHT Huyền Trang-A Dục-Lộc Uyển

Huệ Quang GĐPTVN

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN cúng dường Chư Tôn Đức tại Bà Rịa Vũng tàu

Tâm Lễ

Lễ Húy Nhật lần thứ 20 cố Hòa Thượng thượng Tâm hạ Hướng- Viện chủ chùa Vạn Phước( Sài Gòn) – Ân sư GĐPT Việt Nam

phuocthanh