GĐPT NINH THUẬN ĐẢNH LỄ GIÁC LINH HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Thành Kính Đảnh Lễ Giác Linh Cố Đại Lão Hoà Thượng Thượng LƯU Hạ THANH

Thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ – Hội đồng Giáo giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Đã thâu thần thị tịch lúc 11:45’ ngày 19/6/2020 tức ngày 28/4/Canh Tý

Toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh BHD GĐPT Ninh Thuận Nhất Tâm cầu nguyện Giác Linh Ngài cao đăng Phật quốc.

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 2/2021

Tâm Lễ

Vòng tay áo Lam

Linh Nguyên

SINH HOẠT HẬU TRẠI HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ