(BHD Gia Định) Khóa bồi dưỡng kỹ năng hành chánh năm 2017

Hành chánh là một trong những phương tiện hữu hiệu liên quan đến mọi lãnh vực, mọi phạm vi hoạt động của các tổ chức nói chung và GĐPT nói riêng. Hành chánh trong GĐPT nhằm quản trị sự vận hành các hoạt động, sinh hoạt của tổ chức bằng những loại hình ngôn ngữ, văn tự; là phương tiện ghi chép thành văn trong suốt quá trình hoạt động của tổ chức và được quản lý lưu trữ lâu dài tại văn phòng hay văn khố của từng đơn vị, BHD.

Thực hiện lịch trình sinh hoạt Phật sự của BHD GĐPT Gia Định trong năm 2017. Văn phòng BHD đã tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng hành chánh dành cho Huynh trưởng Thư ký các đơn vị trực thuộc.

Khóa bồi dưỡng được tổ chức vào sáng chủ nhật ngày 26.2.2017. Huynh trưởng Cấp Tấn Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân, Trưởng ban BHD Gia Định đã đến tham dự và chủ tọa lễ khai mạc. Hiện diện có tổng cộng 28 Huynh trưởng tham dự.

Khóa bồi dưỡng hành chánh lần này, BTC đã giới thiệu chuyên đề về vai trò, trách nhiệm của Thư ký đơn vị trong việc quản trị hành chánh, thống nhất các biểu mẫu sử dụng trong toàn BHD. Chuyên đề thứ hai là giới thiệu phần mềm quản lý nhân sự dành cho đơn vị do một Huynh trưởng trẻ trong BHD viết.

Bài khác nên xem

Đệ Ngũ Chu Niên – GĐPT Đức Quang, BHD Gia Định

Áo Lam

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU tổ chức lễ tưởng niệm Cầu siêu-cầu an nạn nhân động đất tại Nepal

Tâm Lễ

GĐPT H. Xuyên Mộc tổ chức Liên Trại Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn