(BHD Gia Định) Khai mạc trại huấn luyện Huynh trưởng Huyền Trang 7

Vào ngày 30.10.2016, BHD GĐPT Gia Định đã tổ chức lễ khai mạc trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp II Huyền Trang 7 tại ni viện Như Thị Thất. Quang lâm chứng minh lễ khai mạc, toàn thể Lam viên cung nghinh Hòa thượng Thích Minh Nghĩa, Thành viên Ban Thường Trực HĐCVGH GĐPT Việt Nam chứng minh Phật sự. Huynh trưởng Cấp Tấn Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân, Trưởng ban BHD cùng Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Trinh – Nguyễn Thị Tuyết, Tổng Thư ký BHD đồng chủ tọa lễ khai mạc. Hiện diện tham dự còn có Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Tựu – Sử Thành, Huynh trưởng Ban viên, Phụ tá Ban viên BHD, Huynh trưởng Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng các đơn vị trực thuộc tham dự. Trại Huyền Trang 7 gồm có 6 Huynh trưởng Ban Quản trại và 19 Huynh trưởng trại sinh.

Sau nghi thức khai mạc, Hội đồng trại sinh phối hợp cùng Đời sống trại chuẩn bị cho chương trình huấn luyện tuần đầu tiên, thông qua 4 đề tài được các Huynh trưởng giảng viên hướng dẫn cho các trại sinh. Cũng trong ngày, Hội đồng trại sinh đã thực hiện bản tin trại đầu tiên, dự kiến mỗi tuần sẽ ấn hành một bản tin lưu hành trong trại.

BQT trại Huyền Trang 7

_mg_0435 _mg_0447 _mg_0454 _mg_0457 _mg_0459 _mg_0460 _mg_0461 _mg_0462 _mg_0463 _mg_0464 _mg_0466 _mg_0470 _mg_0475 _mg_0476 _mg_0477 _mg_0479 _mg_0480 _mg_0484 _mg_0487 _mg_0493 _mg_0502 _mg_0507 _mg_0510 _mg_0517 _mg_0519 _mg_0521 _mg_0527 _mg_0530 _mg_0531 _mg_0532 _mg_0544 _mg_0546 _mg_0553 _mg_0558 _mg_0561_mg_0439_mg_0441_mg_0443
_mg_0577 _mg_0584 _mg_0603 _mg_0606 _mg_0610 _mg_0614 _mg_0619 _mg_0621 _mg_0627 _mg_0631 _mg_0634 _mg_0638 _mg_0643 _mg_0650 _mg_0655 _mg_0659 _mg_0662 _mg_0665Ảnh: Quảng Từ

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT LÂM ĐỒNG: Họp mặt Gia trưởng – Liên Đoàn trưởng

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung ương tổ chức lễ thọ cấp Tấn năm 2019

nhuanphap

Hiệp Kỵ GĐPT Huyện Lộc Ninh & Chu Niên 18 GĐPT Khánh Quang, Bình Phước

Người Áo Lam