BHD GĐPT tổ chức Lễ Hiệp Kỵ

Ngày 19/6 âm là lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát,  ngày mất của HTr cấp Dũng Nguyên Minh Lê Văn Vinh, cố Trưởng Ban Hướng Dẫn đầu tiên của GĐPT Đà Lạt – Tuyên Đức, đồng thời là ngày hiệp kỵ của GĐPT Lâm Đồng.

Vượt qua những chướng duyên, với tinh thần Vô Úy, sáng ngày 22/7/2016 (19/6 âm) toàn thể Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Lâm Đồng đã tề tựu về tại Chùa Linh Sơn, TP Đà Lạt tiến hành lễ hiệp kỵ.
Tham dự có HT cấp Dũng Tâm Mậu Nguyễn Đức Đôn;  chị Trưởng ban và anh, chị  phó Trưởng ban BHD, anh chị PCT.UBQTHT,  thành viên BHD, BĐD/BHD các khu vực, và 160 Huynh trưởng và đoàn sinh thuộc khu vực Đà Lạt và Đức Trọng – Lâm Hà. Đại diện gia đình cố HT và đoàn sinh quá cố.
 Đúng 7g30 tất cả HTr và đoàn sinh đã đến đảnh lễ tại bảo tháp của Hòa Thượng Thích Từ Mãn. Đúng 8g30 khóa lễ kỳ siêu được tiến hành tại chánh điện dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng chùa Linh Sơn. Sau đó di chuyển ra sân chùa tiến hành lễ tưởng niệm .
Tại lễ tưởng niệm đã được nghe lại tiểu sử A.Nguyên Minh Lê Văn Vinh, cố Trưởng ban đầu tiên của GĐPT Đà Lạt – Tuyên Đức và tưởng nhớ đến các anh chị cố Huynh trưởng, đoàn sinh, Ban bảo trợ  của tỉnh Lâm Đồng.
Sau lễ tưởng niệm các HTr và đoàn sinh đã có sinh hoạt giao lưu và chia tay lúc 11g30.
VP.BHD Lâm Đồng

IMG_7276

IMG_7277 IMG_7278 IMG_7284 IMG_7285 IMG_7288 IMG_7292 IMG_7297 IMG_7299 IMG_7300 IMG_7301 IMG_7304 IMG_7307 IMG_7310 IMG_7311 IMG_7316 IMG_7317 IMG_7321 IMG_7322 IMG_7323 IMG_7325 IMG_7327

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 5/2015

Tâm Lễ

BHD GĐPT Cam Ranh,Tổ chức Khai khóa Tu học Trường kỳ : Kiên- Trì – Định Lực năm 2012

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng chúc Tết Chư Tôn Đức

phuocthanh