BHD GĐPT Thừa Thiên Huế: Tổ chức trại Dũng PL 2561.

Hôm nay ngày 9/2 âl. (25/3/2018), Nhân ngày vía Xuất Gia Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni và cũng là ngày Dũng truyền thống Ngành Nam GĐPT Việt Nam  BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Trại Dũng cho toàn thể HTr và đoàn sinh Thiếu Nam trên toàn Tỉnh, tại chùa Phước Duyên.

Hòa Thượng Thích Thái Hòa, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam – trụ trì chùa Phước Duyên, quang lâm chứng minh lễ Khai mạc Trại.

Với sự hiện diện của Chị HTr Cấp Dũng Nguyên Phán, Phó trưởng ban BHD Thừa Thiên; cùng quý Anh Chị HTr trong BHD tỉnh, hơn 70 HTr và Đoàn sinh tham dự Trại. Huynh Trưởng cấp Tấn Nguyên Minh Lê Văn Tranh làm Trại Trưởng

Một số hình ảnh trong Lễ Khai mạc Trại.

Bài khác nên xem

Đảnh lễ Giác linh và cung tiễn pháp thân Đại Lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Quang trà tỳ

Huệ Quang GĐPTVN

(BHD Gia Định) Khai mạc Liên trại HLHT A Dục 24 – Lộc Uyển 32

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Bồ Tát Quán Thế Âm – Chúc Linh

ducquang