BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn tổ chức Lễ hội 50 thành lập

          Vào lúc 14h30 ngày 25.11.2018, BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn đảnh lễ cung thỉnh Chư tôn Thiền đức quang lâm chứng minh. Lễ hội 50 năm thành lập BHD GĐPT Thủ Đô nay là BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn. Thân lâm chứng minh buổi Lễ có Hòa Thượng Thích Kiến Tánh, giám luật Hội đồng Tăng già Bản thệ, Hòa Thượng Thích Minh Tâm, phó Trưởng ban – Ban Thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Ân sư cố vấn Giáo hạnh, Hòa Thượng Thích Minh Thanh, Ân sư cố vấn Giáo hạnh BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn.

Sau phần chào giáo kỳ, kỳ hiệu Sen trắng, Quảng Đức ca, là phút tưởng niệm chư Anh linh Thánh tử đạo, Ân sư, Cố vấn, Bảo trợ, Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT quá vãng.

Diễn văn khai mạc của anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường Trưởng Ban BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn Ngọn lửa của thánh Tăng Quảng Đức đã dập tắt bạo quyền. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời, miền Quảng Đức (Thủ Đô – Sài Gòn) được thành lập theo hiến chương 1964. BHD Trung Ương trực tiếp hướng dẫn miền Quảng Đức thông qua một ban gọi là Ban đặc trách miền, anh Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục, anh Thiện Quang Đỗ Văn Giu được đề cử làm Đặc ủy miền Quảng Đức từ năm 1964 đến 1968. GĐPT Sài Gòn bị ảnh hưởng pháp nạn từ năm 1964 đến năm 1967.  Nhiều  Đơn vị đã bị ảnh hưởng bởi pháp nạn, trong đó có hai (02) Đơn vị ảnh hưởng nhiều nhất là GĐPT Chánh Đạo và GĐPT Chánh Đạt nên mãi đến ngày 30.06.1968, BHD Trung Ương mới triệu tập được toàn thể Huynh trưởng miền Quảng Đức để tổ chức Đại Hội thành lập BHD GĐPT Thủ Đô. Từ đó đến nay đã trải qua 50 năm, có năm (05) đời Trưởng ban, sáu (06) kỳ Đại hội….”

Báo cáo Tổng kết 50 năm hành hoạt do chị Diệu Hạnh Phạm Thị Dung – Tổng thư ký “…Năm mươi năm qua, dù gặp rất nhiều khó khăn, chướng ngại, có những lúc phải ẩn nhẫn tu học chờ thuận duyên mới trở lại, tiếp tục sứ mệnh giáo dục và truyền bá chánh pháp. Do đó toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh hãy ra sức gìn giữ GĐPT Thủ Đô ( Quảng Đức – Sài Gòn ).  Phải luôn giữ tinh thần trung kiên – kiên định lập trường, thường xuyên tổ chức tu học – huấn luyện, tiếp nối sứ mệnh áo lam, tạo nhiều phước báu thế gian và phước điền tam bảo, cũng cố tổ chức, sinh hoạt, phát triển mạnh, nhiều Đơn vị gia đình và Đoàn sinh, quan tâm và thăm hỏi coi nhau như anh em, đoàn kết và thương yêu. Đó là chúng ta đã xây dựng tổ chức GĐPT ngày càng lớn mạnh, có mặt trên khắp năm (05) châu, bốn biển.”

Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San, Tổng thư ký BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ban Huấn từ “…con xin thay mặt BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, đảnh lễ quý Ngài đã quang lâm chứng minh buổi lễ hội Kỷ niệm 50 năm thành lập BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn, quý Ngài là chỗ dựa vững chắc của toàn thể áo Lam. Kính thưa BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn, thừa ủy nhiệm anh Trưởng ban, thay mặt các BHD tỉnh thị, tán thán công đức BHD. Trong bản báo cáo tổng kết 50 năm sinh hoạt của chị Tổng thư ký, BHD nằm trên địa bàn Sài Gòn, phồn vinh đô hộ, BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức sinh hoạt và tu học,nhưng vẫn cố gắng vượt mọi chướng duyên, thử thách để đạt được những thành tựu như hiện nay, thực hiện những chỉ thị, chương trình tu học và huấn luyện của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam…

Hòa Thượng Thích Minh Tâm – Phó Trưởng ban – Ban Thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam ban Đạo từ “…Đảnh lễ Chư  tôn đức trong Hội đồng Tăng già Bản thệ, là chỗ dựa vững chắc cho GĐPT Việt Nam, đảnh lễ Chư  tôn đức đã từng mặt áo Lam, mặc dù hôm nay đã thay màu áo nhưng chất Lam trong mỗi chúng ta không thay đổi, vì tôi cũng như các Ngài cũng từng mặc áo Lam. Chúng tôi kính chúc sức khỏe quý BHD, quý ban bảo trợ và gởi lời thăm hỏi đến Phụ huynh Đoàn sinh. Sau năm 1975, nhiều vụ trong Tổng vụ Thanh niên ngưng hoạt động, nhưng chỉ còn GĐPT vụ còn sinh hoạt trong phong ba bão táp. Tôi cùng Chư tôn đức lắng nghe từng câu, từng chữ trong bản báo cáo. BHD Quảng Đức – Sài Gòn có thời gian ngưng hoạt động rất dài, mà các anh chị đã cố gắng phục hoạt, sinh hoạt trở lại, điều mà tôi tâm đắc nhất  là các anh chị vẫn tiếp nối tinh thần của Nguyên Y Lương Hoàng Chuẩn, Như Tâm Nguyễn Khắc Từ. BHD còn lập ra quỹ học bổng Nguyên Y Lương Hoàng Chuẩn, tới đây có một chương trình nào đó thì nên đặt tên Như Tâm Nguyễn Khắc Từ… ”.

Lễ hội 50 năm thành lập BHD GĐPT Thủ Đô nay là BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn đã khép lại vào lúc 19h30 cùng ngày, sau phần tiệc buffe, văn nghệ mừng lễ Hội 50 năm, do các Đơn vị trực thuộc trình diễn. Lễ hội là một bài học tri ân của các thế hệ Huynh trưởng tiếp nối, nhớ công ơn của  những bậc khai sơn phá thạch, tiền bối hữu công. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ người còn được dồi dào sức khỏe, người mất được sinh về thế giới an lành.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

VP BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh đón mừng Đại lễ Phật Đản PL.2559

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Lâm Đồng chúc tết Anh Trưởng ban BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Trại bồi dưỡng Huynh Trưởng Ngành Đồng toàn quốc năm 2017