BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn phát chứng chỉ Trúng cách cho Trại Sinh, Trại AnoMaNiLiên – Tuyết Sơn

Sáng nay vào lúc 7h30 ngày 06.01.2013. BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn đã tập trung tất cả các Trại Sinh AnoMaNiLiên – Tuyết Sơn về tham dự Lễ công đọc quyết định và trao chứng chỉ  trúng cách.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, chào kỷ hiệu Sen Trắng. Đến chủ toạ buổi Lễ có Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Quảng Thành Châu Mạnh Cường, ngoài ra còn có Chị Phó Trưởng Ban Diệu Quỳnh Dương Thị Mai cùng quý Anh Chị trong Thường vụ các Anh Chị Uỷ Viên, phụ tá Uỷ Viên, Ban Quản Trại liên Trại AnoMaNiLiên – Tuyết Sơn.

Chị Diệu Hạnh Phạm Thị Dung Tổng Thư Ký BHD công đọc quyết định công nhận 28 Trại Sinh Trúng cách Trại Huấn Luyện Đội Chúng Trưởng, 33 Trại Sinh Trúng cách Trại Huấn Luyện Đầu Thứ Đàn.

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn đã phát chứng chỉ Trúng cách, quyết định và một phần qua lưu niệm, riêng các Em đạt Thủ Khoa, Á Khoa và hạng Ba cũng được trao phần thưởng để khích lệ tinh thần.

Lễ phát chứng chỉ Trúng cách Trại AnoMaNiLiên- Tuyết Sơn kết thúc lúc 8h30 cùng ngày.

theo trang nhà  GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.Org

Bài khác nên xem

Kỷ luật Đội Chúng

datthinh

Tinh thần Trại Lộc Uyển

datthinh

BHD Lâm Đồng tổ chức Hội thảo

phuocthanh