BHD Lâm Đồng: Kết khoá trại Lộc Uyển 12

P1030589

Trong hai ngày 30 – 31/3/2013, Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức kết khóa Trại huấn luyện Lộc Uyển 12. Về tham dự có Anh Phổ Minh – Trương Công Oai Trưởng ban BHD. GĐPT Lâm Đồng, các anh chị thành viên BHD, BĐD/BHD tại các khu vực và 17 trại sinh.

Trại Lộc Uyền 12 được khai mạc trong tháng 8/2012 với ba ngày đêm liên tục, sau đó triển khai hai đợt thực tập theo quy định và hôm nay tiến hành lễ kết khóa trại.

Trại đã tổ chức lễ truyền đăng cho 17 trại sinh  với sự chứng minh của Ni sư trú trì và Ni chúng. Sau đó đã tiến hành lễ bế mạc, cấp phát chứng chỉ trúng cách cho các huynh trưởng trại sinh.

VP.BHD.GĐPT Lâm Đồng.

 

Bài khác nên xem

Câu Chuyện Lửa tàn 2

ducquang

Cấp cứu

datthinh

Tam quy

datthinh