BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn Kính mừng Đức Phật Thành Đạo – Kỷ niệm 20 năm thành lập Ni Viện Như Thị Thất

Vào lúc 8h30, ngày 20.01.2013, BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn đến Như Thị Thất cúng dường đôi lẳng hoa cúng dường Đức Phật Thích Ca Thành đạo- Kỷ niệm 20 năm kiến tạo Như Thị Thất. Phái Đoàn BHD  GĐPT Quảng Đức Sài Gòn  gồm có Anh Trưởng Ban, Chị Tổng Thư Ký , Anh Uỷ Viên Nội Vụ cùng Chị Thủ quỷ.

Trong lời tác bạch của Anh Trưởng Ban ” … Từ ngày thành lập Ni Viện cho đến nay là nơi che chở cho GĐPT Việt Nam nói chung và GĐPT Quảng Đức Sài Gòn nói riêng, Ni sư đã tạo điều kiện che chở BHD Quảng Đức Sài Gòn tổ chức các Lễ Trại…”

Ni sư cũng rất hoan hỷ khi BHD Quảng Đức Sài Gòn đã đến chia vui cùng Ni viện.

Lễ chức mừng kết thúc lúc 9h00 cùng ngày

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn


Bài khác nên xem

BHD Gia Định phân ưu cùng gia đình HTr Nguyên Linh

nhuanphap

Bản tin số 4: Lễ truy thăng cấp Dũng

nhuanphap

Hội Hiếu GĐPT Lâm Đồng 2016

nhuanphap