BBT Trang Nhà gdptvietnam.com Phân Ưu

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Dẫu đã lìa thân mệnh

Đạo mạch vẫn trường tồn

Niềm tin  trong tâm khảm

sáu nẻo vẫn triều tông

Đường Lam còn rực sáng

Còn hẹn cuộc phiêu bồng

Áo Lam dù sương gió

Vẫn rạng rỡ trời hồng

Hẹn ngày mai sáng đẹp

Tình Lam hòa biển sông.

BBT Trang Nhà gdptvietnam.com chân thành phân ưu và cầu nguyện hương linh :

Huynh Trưởng Cấp Tín Từ Ân  NGUYỄN THƯỞNG

Phụ tá Ủy Viên Doanh Tế Ban Hướng Dẫn Gia Định

Liên Đoàn Trưởng Nam GĐPT Đức Lâm

SIÊU SINH LẠC QUỐC

Nam mô A Di Đà Phật.

Bài khác nên xem

Liên trại A Dục – Lộc Uyển GĐPT Bình Phước

nhuanphap

Tin sinh hoạt GĐPT Biên Hoà tháng 11/2014

nhuanphap

BHD GĐPT Bình Phước cúng dường trường hạ

phuocthanh