BBT Trang Nhà gdptvietnam.com Phân Ưu

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Dẫu đã lìa thân mệnh

Đạo mạch vẫn trường tồn

Niềm tin  trong tâm khảm

sáu nẻo vẫn triều tông

Đường Lam còn rực sáng

Còn hẹn cuộc phiêu bồng

Áo Lam dù sương gió

Vẫn rạng rỡ trời hồng

Hẹn ngày mai sáng đẹp

Tình Lam hòa biển sông.

BBT Trang Nhà gdptvietnam.com chân thành phân ưu và cầu nguyện hương linh :

Huynh Trưởng Cấp Tín Từ Ân  NGUYỄN THƯỞNG

Phụ tá Ủy Viên Doanh Tế Ban Hướng Dẫn Gia Định

Liên Đoàn Trưởng Nam GĐPT Đức Lâm

SIÊU SINH LẠC QUỐC

Nam mô A Di Đà Phật.

Bài khác nên xem

(Tang lễ Huynh trưởng Nguyễn Hồng Vân) BHD Khánh Hòa: Phân ưu

nhuanphap

Tang lễ HTr cấp Tín Nguyên Đảnh – Nguyễn Đình Song (Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Ninh Thuận khai khóa các bậc học Huynh Trưởng năm 2013

phuocthanh