BHD GĐPT Quảng Đức phân ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Ban Hướng dẫn GĐPT Quảng Đức thành kính phân ưu cùng gia quyến anh Đồng Minh Lê Văn Mới – Cam ranh

Bài khác nên xem

Thiệp Chúc Xuân

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPTVN Thành Kính Phân Ưu

ducquang

BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu gởi điện thư chia buồn

datthinh