BHD GĐPT Quảng Đức phân ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Ban Hướng dẫn GĐPT Quảng Đức thành kính phân ưu cùng gia quyến anh Đồng Minh Lê Văn Mới – Cam ranh

Bài khác nên xem

GĐPT Đức Hưng tặng quà từ thiện cho đồng bào và Lam viên khó khăn do ảnh hưởng Dịch Covid–19

nhuanphap

BHD Trung Ương Khấp viếng

ducquang

Lễ Nhập Quan và Phủ Kỳ Cố HTr Cấp Dũng Nhật Hồng

nhuanphap