BHD GĐPT Quảng Đức Vấn An Hòa Thượng Thích Minh Chiếu

Vào Lúc 17h30 ngày 15.03.2012, BHD GĐPT Quảng Đức đến thăm bệnh Hòa Thượng Thích Minh Chiếu, thành viên Hội Đồng Cố vấn GĐPT Việt Nam, đang dưỡng bện tại Chùa Vạn Phước đường Sư Tuệ Tỉnh Quận 11, cùng đi với Anh Trưởng Ban có Chị Tổng Thư Ký, Chị Ủy Viên xã Hội, Chị Ủy Viên Thanh Nữ.

Hòa Thượng  thân tuy bệnh, nhưng  lúc  nào cũng lo toan  cho sự sinh tồn của GĐPT Việt Nam, mong  đến  ngày húy Nhật Bác Tâm Minh, Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam để gặp các BHD cấp Tỉnh, gặp các Anh Em, xem nơi nào thuận lợi trong sinh hoạt nơi nào còn khó khăn.

BHD GĐPT Quảng Đức kính dâng Hòa Thượng một số tiền mọn trị giá 7,5 triệu đồng để Hòa Thượng thuốc thang. Nguyện  cầu hồng ân Tam bảo phò hộ cho Hòa Thượng bệnh tật tiêu trừ, thân tâm thường lạc.

VP BHD GĐPT Quảng Đức

Bài khác nên xem

Khánh Hòa: Kết thúc trại A Dục 12 giai đoạn trên đất trại

nhuanphap

Văn Nghệ mừng Lễ Khánh thành đại hùng bửu điện chùa Phước Huệ- KonTum

phuocthanh

(BHD Gia Định) Trại họp bạn Đầu Thứ đàn Vô Ưu 2017

nhuanphap