BHD GĐPT NINH THUẬN THAM DỰ TUẦN LỄ HUÂN TU CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN PL.2565

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

BHD GĐPT Ninh Thuận tham dự tuần lễ Huân tu nhân dịp đại lễ Phật Đản PL 2565, do BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tổ chức từ mùng 8 đến 14 tháng 4 âl, cùng cầu nguyện cho bệnh dịch tiêu trừ, quốc thái dân an, chúng sanh an lạc.

Trong khóa Huân tu này, Chư Tôn thiền đức Hội đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam đã chỉ dạy cho hàng Phật tử luôn nhớ đến ngày Phật Đản Sanh, tinh tấn tu học, luôn trung kiên với tổ chức, luôn hướng dẫn cho đoàn sinh theo mục đích lý tưởng và phụng sự chánh pháp. Nhắc nhỡ anh chị em áo Lam cùng hướng về kỷ niệm 70 năm thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam – 70 năm thống nhất danh xưng Gia Đình Phật Tử, nhắc lại Pháp nạn mùa Phật Đản 1963.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

  VP.BHD GĐPT NINH THUẬN

Bài khác nên xem

Thái tử Tất-Đạt-Đa xuất gia: Biểu tượng của TỪ BI, TRÍ HUỆ và DŨNG LỰC.

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Gia Định: Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1964 – 2014)

Áo Lam

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đảnh lễ Giác linh đài cố Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

phuocthanh