BHD.GĐPT Ninh Thuận phân ưu cùng gia đình cố HTr Ngụy Như Bàng

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ NINH THUẬN

Nhận được tin buồn:

HTr cấp Tấn GĐPTVN: NGỤY NHƯ BÀNG – pháp danh: Nguyên Hồng,

Nguyên Trưởng ban Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa nhiều thời kỳ.

-Sinh năm : 1925

– Nguyên Quán : Minh Hương- Thừa Thiên

Đã thuận thế vô thường vào lúc 22 g 10 ngày 23/7/2018

(nhằm ngày 11 tháng 06 năm Mậu Tuất)

BHD GĐPT Ninh Thuận xin thành kính gửi lời chia buồn cùng toàn thể tang gia hiếu quyến.

Nhất tâm cầu nguyện Chư Phật mười phương tiếp độ Chơn linh:

Huynh trưởng NGỤY NHƯ BÀNG, pháp danh Nguyên Hồng

được vãng sanh Cực Lạc quốc.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

Khấp báo: HTr Cấp Dũng Minh Đăng – Lê Văn Thi từ trần

nhuanphap

Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn – Điếu Văn

phuocthanh

Thư Viện GĐPT ONLINE: nguyện cầu Vãng Sanh Tịnh Độ

phuocthanh