BHD GĐPT Ninh Thuận: nguyện cầu Vãng Sanh Cực Lạc

                             Nhận  được Tin buồn :

                     Huynh Trưởng Cấp Tấn PHẠM LỢI

                                 Pháp danh Bổn Đồng

          Nguyên Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận

          Đã từ trần lúc 8 giờ ngày 10.07.2012 (22.5.Nhâm Thìn)

          Tại Thị trấn Đức Tài , huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

                                   Hưởng thọ 78 tuổi

               Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận xin chia buồn

                      với GĐPT Bình Thuận cùng tang quyến

     Nguyện cầu Chơn linh Huynh trưởng Bổn Đồng PHẠM LỢI

                                  VÃNG SANH CỰC LẠC

                     Nammô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

                     Nammô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

                      Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

Chu Niên Lần Thứ 43 GĐPT Liên Hoa- BHD GĐPT Lâm Đồng

phuocthanh

BHD TƯ GĐPT Việt Nam viếng tang Ni trưởng Hải Triều Âm

nhuanphap

Khấp Báo

datthinh