BHD GĐPT Ninh Thuận: nguyện cầu Vãng Sanh Cực Lạc

                             Nhận  được Tin buồn :

                     Huynh Trưởng Cấp Tấn PHẠM LỢI

                                 Pháp danh Bổn Đồng

          Nguyên Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận

          Đã từ trần lúc 8 giờ ngày 10.07.2012 (22.5.Nhâm Thìn)

          Tại Thị trấn Đức Tài , huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

                                   Hưởng thọ 78 tuổi

               Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận xin chia buồn

                      với GĐPT Bình Thuận cùng tang quyến

     Nguyện cầu Chơn linh Huynh trưởng Bổn Đồng PHẠM LỢI

                                  VÃNG SANH CỰC LẠC

                     Nammô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

                     Nammô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

                      Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Định Kính viếng

phuocthanh

BHD GĐPT Đà Nẵng cầu nguyện Giác linh cố Đại Lão Hoà Thượng cao đăng Phật Quốc

phuocthanh

Chư tôn đức Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội đồng Giáo Giới cùng Ban Hướng Dẫn GĐPT các cấp kính viếng Giác linh Ni Sư Thích Nữ Thuần Tánh