BHD GĐPT Lâm Đồng: Trực Vãng Tây Phương

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

Nhận được tin buồn:

 

Phật tử HOÀNG THỊ HƯỜNG – Pháp danh TÂM QUẢNG

Mệnh chung lúc 11 giờ 20 phút ngày 25 tháng 10 năm 2011.

– Thân mẫu của HTr cấp Tấn TÂM MẬU – LÊ THỊ CHI

(Phụ tá UV Nữ Phật Tử BHD.TW.GĐPT VIỆT NAM – Phó TB. ngành Nữ BHD Lâm Đồng).

– Nhạc mẫu của HTr cấp Tấn TÂM HẬU – NGUYỄN ĐỨC ĐÔN

(Ủy viên Tu Thư BHD.TW.GĐPT VIỆT NAM).

 

BAN HƯỚNG DẪN, HỘI ĐỒNG CẤP TẤN, HUYNH TRƯỞNG & ĐOÀN SINH

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ LÂM ĐỒNG :

 

– Chân thành gửi lời phân ưu sâu sắc nhất đến Tang Gia Hiếu Quyến.

– Nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật phóng quang tiếp độ Hương Linh Cụ Bà

TRỰC VÃNG TÂY PHƯƠNG .

Bài khác nên xem

Lời cảm tạ của tang quyến Cố Phật tử Tâm Hậu LÊ THỊ ÂN

BHD GĐPT Quảng Nam Kính viếng

phuocthanh

BHD Cam Ranh thành kính phân ưu