BHD GĐPT Lâm Đồng: Trực Vãng Tây Phương

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

Nhận được tin buồn:

 

Phật tử HOÀNG THỊ HƯỜNG – Pháp danh TÂM QUẢNG

Mệnh chung lúc 11 giờ 20 phút ngày 25 tháng 10 năm 2011.

– Thân mẫu của HTr cấp Tấn TÂM MẬU – LÊ THỊ CHI

(Phụ tá UV Nữ Phật Tử BHD.TW.GĐPT VIỆT NAM – Phó TB. ngành Nữ BHD Lâm Đồng).

– Nhạc mẫu của HTr cấp Tấn TÂM HẬU – NGUYỄN ĐỨC ĐÔN

(Ủy viên Tu Thư BHD.TW.GĐPT VIỆT NAM).

 

BAN HƯỚNG DẪN, HỘI ĐỒNG CẤP TẤN, HUYNH TRƯỞNG & ĐOÀN SINH

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ LÂM ĐỒNG :

 

– Chân thành gửi lời phân ưu sâu sắc nhất đến Tang Gia Hiếu Quyến.

– Nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật phóng quang tiếp độ Hương Linh Cụ Bà

TRỰC VÃNG TÂY PHƯƠNG .

Bài khác nên xem

HÌNH ẢNH: Lễ tang Htr Cấp Dũng Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bình Định chia buồn cùng Tang quyến

phuocthanh

GĐPT Khánh Hòa thành kính phân ưu