BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Trại DŨNG năm 2012

IFTrong 2 ngày 23 – 24/2/2013 BĐD/BHD GĐPT Lâm Đồng tại khu vực Đức Trọng – Lâm Hà đã tổ chức Trại Ngày Dũng truyền thống. Có trên 59 huynh trưởng và đoàn sinh tham dự. Về dự  có Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Lâm Đồng, các anh chị thành viên BHD.
Trại Dũng Đức Trọng-Lâm Hà với BQT là các huynh trưởng trẻ nên đã tạo sự năng động trong sinh hoạt của trại. Các đơn vị đã có tinh thần rất cao khi tham dự trại, đã giúp trại được thành công.
VP.BHD Lâm Đồng.

Bài khác nên xem

BĐD GĐPT Thị Xã LaGi tổ chức Trại Truyền Thống Thành Đạo

phuocthanh

GĐPT Thạnh Nhuận (BHD Cam Ranh) – Kỷ niệm ngày Dũng – 2015

Huệ Quang GĐPTVN

Trại La Hầu La – 2022, họp bạn Huynh trưởng Ngành Đồng GĐPT Việt Nam toàn quốc.

Huệ Quang GĐPTVN