BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Trại DŨNG năm 2012

IFTrong 2 ngày 23 – 24/2/2013 BĐD/BHD GĐPT Lâm Đồng tại khu vực Đức Trọng – Lâm Hà đã tổ chức Trại Ngày Dũng truyền thống. Có trên 59 huynh trưởng và đoàn sinh tham dự. Về dự  có Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Lâm Đồng, các anh chị thành viên BHD.
Trại Dũng Đức Trọng-Lâm Hà với BQT là các huynh trưởng trẻ nên đã tạo sự năng động trong sinh hoạt của trại. Các đơn vị đã có tinh thần rất cao khi tham dự trại, đã giúp trại được thành công.
VP.BHD Lâm Đồng.

Bài khác nên xem

Theo Dấu Chân Trại Kiền Trắc – BHD Quảng Đức Sài Gòn – Mùa Xuất Gia 2013

phuocthanh

Ngành Thiếu BHD Lâm Đồng đã tổ chức khai mạc trại bồi dưỡng Đội Chúng trưởng

phuocthanh

Ngành Nữ GĐPT Quảng Đức Sài Gòn khai mạc Trại Tâm Chánh 2012

phuocthanh