BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Trại DŨNG năm 2012

IFTrong 2 ngày 23 – 24/2/2013 BĐD/BHD GĐPT Lâm Đồng tại khu vực Đức Trọng – Lâm Hà đã tổ chức Trại Ngày Dũng truyền thống. Có trên 59 huynh trưởng và đoàn sinh tham dự. Về dự  có Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Lâm Đồng, các anh chị thành viên BHD.
Trại Dũng Đức Trọng-Lâm Hà với BQT là các huynh trưởng trẻ nên đã tạo sự năng động trong sinh hoạt của trại. Các đơn vị đã có tinh thần rất cao khi tham dự trại, đã giúp trại được thành công.
VP.BHD Lâm Đồng.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn HỘI HIẾU năm 2017

phuocthanh

Cẩm Nang Sinh Hoạt Gia Đình Phật Tử

phuocthanh

Hình Ảnh Báo Hiếu GĐPT Đức Hải (BHD GĐPT Gia Định)

phuocthanh