BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức trại bồi dưỡng Huynh trưởng đợt 1 năm 2015

Thực hiện đề án sinh hoạt năm 2015. Ngày 22/3/2015 BHD GĐPT Lâm Đồng  tổ chức trại bồi dưỡng huynh trưởng trẻ năm 2015 đợt 1. Số lượng được chọn tham dự là 30 huynh trưởng trong độ tuổi từ 18 đến 34 tuổi, có tinh thần sinh hoạt tốt tại các đơn vị. Đợt trại này nhằm chuẩn bị cho 2 đợt trại tiếp theo trong tháng 5 và tháng 9, giúp cho các trưởng có được một số kỹ năng cần thiết để sinh hoạt tại đơn vị, đồng thời cũng giúp cho các trưởng hiểu rõ mục đích của tổ chức,xác định tinh thần trách nhiệm đối với đơn vị, từ đó có sự gắn bó đóng góp xây dựng đơn vị.

Chị Trưởng Ban cùng các thành viên BHD đã về thăm và sách tấn các trại sinh. Đây là năm thứ 2 BHD thực hiện trại bồi dưỡng cho huynh trưởng trẻ.

VP.BHD Lâm Đồng.
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
 ???????????????????????????????

Bài khác nên xem

Hội Thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già 2

ducquang

BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức Hội đồng thi kết khóa Bậc Lực – năm 2020

Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Tâm Lễ