BHD Bình Thuận tổ chức thi Bậc Lực năm 2015

????????????????????????????????????

Tham chiếu văn thư số: 15.092/HDTW/NH, ngày 09/10/2015,  của BHD TW, V/v Tổ chức thi Bậc Lực các khóa năm 2015

Thực hiện chỉ đạo của BHD TW, phật sự kỳ thi Bậc Lực trên toàn quốc được thống nhất diễn ra vào ngày 10/01/2015

Căn cứ Điều 7 Chương II Nội lệ tu học – khảo sát Bậc Lực.  Ban Hướng Dẫn Bình Thuận tổ chức kì thi Bậc Lực năm 3, năm 4, 2015, gồm có 41 học viên, trong đó,  năm thứ 3: 26 học viên, năm thứ 4: 15 học viên

VP/BHD Bình Thuận

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Bài khác nên xem

Chương trình tu học Bậc Chánh Thiện

datthinh

Lam viên GĐPT.VN đảnh lễ Giác linh Hòa thượng THÍCH LƯƠNG PHƯƠNG tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN

An cư kiết hạ

datthinh