BHD Bình Thuận tổ chức thi Bậc Lực năm 2015

????????????????????????????????????

Tham chiếu văn thư số: 15.092/HDTW/NH, ngày 09/10/2015,  của BHD TW, V/v Tổ chức thi Bậc Lực các khóa năm 2015

Thực hiện chỉ đạo của BHD TW, phật sự kỳ thi Bậc Lực trên toàn quốc được thống nhất diễn ra vào ngày 10/01/2015

Căn cứ Điều 7 Chương II Nội lệ tu học – khảo sát Bậc Lực.  Ban Hướng Dẫn Bình Thuận tổ chức kì thi Bậc Lực năm 3, năm 4, 2015, gồm có 41 học viên, trong đó,  năm thứ 3: 26 học viên, năm thứ 4: 15 học viên

VP/BHD Bình Thuận

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Bài khác nên xem

Vòng Tay Áo Lam (Hỗ trợ học phí cho HTr & ĐS có hoàn cảnh khó khăn)

phuocthanh

Em lễ Phật

datthinh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 5/2017

Tâm Lễ