BHD Bình Thuận tổ chức thi Bậc Lực năm 2015

????????????????????????????????????

Tham chiếu văn thư số: 15.092/HDTW/NH, ngày 09/10/2015,  của BHD TW, V/v Tổ chức thi Bậc Lực các khóa năm 2015

Thực hiện chỉ đạo của BHD TW, phật sự kỳ thi Bậc Lực trên toàn quốc được thống nhất diễn ra vào ngày 10/01/2015

Căn cứ Điều 7 Chương II Nội lệ tu học – khảo sát Bậc Lực.  Ban Hướng Dẫn Bình Thuận tổ chức kì thi Bậc Lực năm 3, năm 4, 2015, gồm có 41 học viên, trong đó,  năm thứ 3: 26 học viên, năm thứ 4: 15 học viên

VP/BHD Bình Thuận

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Bài khác nên xem

Truyền tải trực tiếp (Ngày thứ hai) “Tuần lễ Huân tu cúng dường Khánh Đản – Phật lịch 2.564” của GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN

HÌNH ẢNH: Lễ tang Htr Cấp Dũng Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn

Huệ Quang GĐPTVN

Đại lễ Trai đàn chẩn tế – Lễ Hiệp kỵ PL 2560

nhuanphap