BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức sơ kết hội nghị giữa nhiệm kỳ 2022 – 2024

Để đánh giá, nhận định những Phật sự đã làm trong 3 năm đầu nhiệm kỳ đồng thời định hướng công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của tập thể huynh trưởng nhằm hoàn thành đề án Phật sự nhiệm kỳ 2020 – 2024. Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ vào ngày 25.09.2022 tại Ni viện Diệu Nhân – Đức Trọng – Lâm Đồng.

            Đúng 8h00 toàn thể huynh trưởng vân tập vào chánh điện lễ Phật. Sau khóa lễ, Hội nghị được triển khai. Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ được Thượng tọa đạo hiệu Thích Nguyên Hiền – Ân sư CVGH GĐPT Lâm Đồng chứng minh. Thành phần chủ tọa có anh Nguyên Bảo Trần Nho – Trưởng ban BHD, anh Nhật Tâm Lê Hoài Tân – PTB ngành Nam, chị Diệu Trung Nguyễn Thị Cúc – PTB ngành Nữ. Các huynh trưởng khách mời: Anh Quảng Tín Nguyễn Chính – HTr cấp Dũng, chị Tâm Mậu Lê Thị Chi – nguyên Trưởng ban BHD, anh Nguyên Nghị Phạm Trung Đoài – nguyên Ban Đại diện BHD tại Đức Trọng. Cùng sự tham dự của thành viên BHD, BĐD, Huynh trưởng đại diện các khu vực Đà Lạt, Đức Trọng – Lâm Hà, các huyện phía Nam, UBQTHT, Hội đồng cấp Tấn, Chủ tịch Hội đồng cấp Tín, Chủ tịch Hội đồng cấp Tập và Gia trưởng, Liên đoàn trưởng, Thư ký của 18 đơn vị.

            Trong lời phát biểu khai mạc, anh Trưởng ban nêu mục đích của Hội nghị, mong tất cả huynh trưởng hiện diện với tinh thần trách nhiệm phát biểu đóng góp ý kiến chung lo cho Tổ chức.

            Tổng thư ký điểm lại Phật sự trong 3 năm với những nhận định đánh giá kết quả làm được, đồng thời phân tích những hạn chế để khắc phục trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ được sự đồng thuận. Hội nghị dành thời gian trao đổi vấn đề phát triển đoàn sinh. Liên đoàn trưởng một số đơn vị chia sẻ kinh nghiệm vận động đoàn sinh đến với GĐPT. Mỗi đơn vị có đặc thù riêng, mỗi BHT có cách làm riêng, nhưng tất cả đều quy về mẫu số chung là sự nỗ lực, kiên trì, hy sinh của BHT tại đơn vị. Sau giờ cơm trưa, Hội nghị được đón nhận đạo từ của Thượng tọa chứng minh Thầy nhắc nhở:

            ” Các anh chị phải thấy mình là thành phần huyết mạch của Tổ chức giúp cho sự gắn kết với thế hệ các anh chị đi trước không lấy số lượng, cấp bậc để đánh giá sự thành công mà quan trọng là tinh thần tu học, chất lượng tu học. Học kinh Thắng Man phải lấy 10 đại thọ của Thắng Man làm tinh thần tu học; Học kinh Kim Cang phải lấy tâm vô trụ làm tinh thần tu học; Học kinh Duy Ma Cật phải lấy tinh thần trực tâm làm tinh thần tu học. Chứ không phải lấy thứ bậc của mình trong Tổ chức để xếp vào sự tu học, kể cả việc huấn luyện đào tạo, có khả năng, kỹ năng gì cũng không phải là sự tu học. Cái chính là phải tu tập Giới – Định – Tuệ dứt bỏ tham – sân – si. Các anh chị hãy nỗ lực hơn để Tổ chức chúng ta phát triển. Anh chị mang sứ mạng lịch sử đối với Tổ chức trong giai đoạn hiện nay “.

            Thầy kết thúc những chia sẻ. Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ khép lại và bắt đầu mở ra những hoạt động mới với tinh thần nỗ lực tinh tấn hơn như lời Thầy nhắc.

VP – BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT TU HỌC, SINH HOẠT NĂM 2023.

Tâm Lễ

Đại Diện Miền Liễu Quán cùng BHD GĐPT Khánh Hoà chúc Tết Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam lễ Phật đầu năm và chúc Tết

phuocthanh