BHD GĐPT KonTum tổ chức Trại Huấn luyện Đầu Thứ Đàn Tuyết Sơn

         Để tự thăng tiến cho mỗi người Huynh trưởng cầm đoàn, chăm sóc cho các em oanh vũ tu học và sinh hoạt.

Trong chương trình hoạt động năm 2012 BHD Gia đình Phật tử Kontum đã đề cử 7 Huynh trưởng các Đơn vị trong tỉnh tham dự Trại Bồi Dưỡng Huynh trưởng ngành Đồng Miền Khuông Việt, Liễu Quán, tổ chức tại Nha Trang ngày 19-20/05/2012.

         BHD GĐPT KonTum cho 2 Đàn gồm có 12 em Oanh vũ các Gia đình trong tỉnh tham dự Trại Đàn Kiểu Mẫu doỦy Viên Ngành Đồng – BHD Trung ương tổ chức tại Phan Rang ngày 2-3/06/2012.

         Đối với Kontum, một tỉnh miền núi, hiện nay đang vào mùa mưa, thời tiết bất thường, nắng mưa lạnh gió đã làm trở ngại rất nhiều cho tổ chức các Trại huấn luyện.

          Được sự chấp thuận của BHD GĐPT Kontum, Gia đình Phật tử Viên Thành đăng cai địa điểm tại Thôn Trung Thành, Xã Vinh Quang, tổ chức Trại huấn luyện Tuyết Sơn Kontum. Để đào tạo Đầu, Thứ Đàn, nhằm phụ giúp tổ chức cho  các em Đàn sinh tham gia sinh hoạt và giúp cho các anh chị trưởng điều hành sinh hoạt ngành Đồng  đúng theo tinh thần giáo dục của Tổ chức Gia đình Phật tử Việt nam.Trại huấn luyện  Tuyết Sơn Kontum được tổ chức vào ngày 30/06 đến 02/072012 . Có 28 em đàn sinh tham dự trại, trong thời gian mười(10) năm hoặc hai mươi(20) năm , BHD KonTum sẽ có một lực lượng kế thừa xây dựng GĐPT Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển.

Vp BHD GĐPT KonTum

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức thi bậc Lực năm 2014

phuocthanh

GĐPT Khánh Hòa: Lễ khánh thành Đoàn quán GĐPT Vạn Đức

Đại lễ Phật đản PL 2559 tại tu viện Quảng Hương Già Lam

nhuanphap