BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Lễ Hiệp Kỵ

Ngày 19/6 năm Nhâm Thìn (06/8/2012) Ban hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức lễ hiệp kỵ.
Về tham dự BHD trung ương có Anh Nguyên Tín, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung ương, Anh Tâm Hậu Ủy viên Tu thư, Anh Quảng Tín Đại diện BHD trung ương tại Miền Khuông Việt.
Các anh, chị BHD Lâm Đồng, các huynh trưởng và đoàn sinh các đơn vị trong tỉnh.
Lễ hiệp kỵ đã nhắc lại tiểu sử của anh Nguyên Minh LÊ VĂN MINH,  cố Trưởng Ban Hướng Dẫn tình Tuyên Đức – Đàlạt (nay là tỉnh Lâm Đồng) những năm đầu hình thành GĐPT (1951 – 1963), hôm nay cũng là ngày húy kỵ của Anh. Đồng thởi đồng tưởng niệm các anh, chị nguyên là Trưởng ban BHD, các bác Gia trưởng, các bác Ban bảo trợ, các huynh trưởng và đoàn sinh đã quá vãng.
Lể Hiệp kỵ đã tiến hành trang nghiêm dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức.
VP.BHD Lâm Đồng
Bài khác nên xem

Khánh Hoà: GĐPT tham gia chương trình tưởng niệm 50 năm Bồ tát Quảng Đức

nhuanphap

Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Văn Giảng – Dương Kinh Thành

ducquang

Lễ Húy Nhật lần thứ 56 cố Hòa Thượng Thượng Thủ Giáo hội Tăng già toàn quốc thượng Khánh hạ Anh

phuocthanh