BHD GĐPT Lâm Đồng Phân Ưu

 

Thành kính phân ưu cùng gia đình

Anh Đồng Minh Lê Văn Mới

Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Cam Ranh

Và cầu nguyện cho Cụ bà NGUYỄN THỊ KHÚN

Pháp danh Đồng Khánh

Vãng sanh cực lạc

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Định: Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Tưởng nguyện Cố HTr cấp Dũng GĐPTVN Tâm Châu – Nguyễn Trưng

BHD Cam Ranh thành kính phân ưu với gia đình cố HTr Tâm Định Phan Văn Bưởi

Huệ Quang GĐPTVN