BHD GĐPT Lâm Đồng Phân Ưu

 

Thành kính phân ưu cùng gia đình

Anh Đồng Minh Lê Văn Mới

Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Cam Ranh

Và cầu nguyện cho Cụ bà NGUYỄN THỊ KHÚN

Pháp danh Đồng Khánh

Vãng sanh cực lạc

Bài khác nên xem

Lam viên GĐPT Việt Nam chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 (Phần 3: Ninh Thuận – Khánh Hòa)

nhuanphap

Ban Hướng Dẫn Trung Ương phúng viếng

ducquang

Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ – Hội Đồng Giáo Giới cùng đại diện các cấp Ban Hướng Dẫn GĐPTVN kính viếng tang lễ Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Ý

Huệ Quang GĐPTVN