BHD GĐPT Lâm Đồng Phân Ưu

 

Thành kính phân ưu cùng gia đình

Anh Đồng Minh Lê Văn Mới

Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Cam Ranh

Và cầu nguyện cho Cụ bà NGUYỄN THỊ KHÚN

Pháp danh Đồng Khánh

Vãng sanh cực lạc

Bài khác nên xem

Tưởng Niệm Cố Nhạc Sĩ Phạm Duy – Dương Kinh Thành

ducquang

Cung tiễn chơn linh

datthinh

Phân Ưu cùng Gia Đình Huynh trưởng Tâm Mậu – Lê Thị Chi

datthinh