BHD GĐPT Lâm Đồng chúc Tết Chư Tôn Đức

Sáng mùng 1 tết Bính Thân, thời tiết Đà Lạt lạnh. nhưng đúng 8 giờ các thành viên BHD Lâm Đồng, HT các đơn vị tại Đà lạt, đoàn sinh đơn vị Giác Hoàng đã tập trung tại chùa Linh Sơn để lễ Phật đầu năm. Sau đó  đến  chúc tết Chư Tôn Đức các chùa tại TP Đà Lạt.

Trước đó vào ngày 27 tết, phái đoàn BHD Lâm Đồng do chị Trưởng Ban dẫn đầu đã đến chúc tết Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền, cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Lâm Đồng cùng Chư Tôn Đức các chùa tại huyện Đức Trọng.
Các nơi phài đoàn đến, đã được sự động viên của Chư Tôn Đức đối với BHD cùng các Trưởng và đoàn sinh cố gắng vượt qua những chướng duyên, duy trì sự Tu hoc và sinh hoạt, thực hiện cho được mục đích của tổ chức GĐPT Việt Nam.
VP.BHD Lâm Đồng.
IMG_6742
IMG_6745
IMG_6746
IMG_6748
IMG_6749
IMG_6752
IMG_6754
IMG_6756
IMG_6757
IMG_6758
IMG_6761
IMG_6762
IMG_6763
IMG_6766
IMG_6769
IMG_6773
IMG_6776
IMG_6781
IMG_6782
IMG_6785
IMG_6791
IMG_6792
IMG_6796

Bài khác nên xem

Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam tán dương công hạnh Cố HTr Bạch Hoa Mai

Huệ Quang GĐPTVN

BĐD GĐPT Thị Trấn LaGi Tổ Chức Trại Thành Đạo

phuocthanh

BHD Khánh Hòa Tổ chức Khóa Tu “Một Ngày Thiền Tập”

phuocthanh