BHD GĐPT Khánh Hoà tổ chức Bát Quan Trai Giới cho Huynh Trưởng

 

Chủ nhật 4.11.2012 tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa Thành phố Nha Trang , được sự thùy từ lân mẫn của Hòa Thượng Trú trì và cũng là Cố vấn giáo hạnh của Gia Đình Phật tử tỉnh nhà , cho phép Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa, tổ chức một ngày tu Bát Quán trai  tại đại hùng bửu điện bổn tự, có 87 Huynh trưởng đang theo học Trại Huyền Trang và các bậc học trong và ngoài Thành phố Nha Trang tham dự . Đây là lần thứ hai được thực hiện trong năm trước đây vào ngày khai khóa bậc Lực  tại Thiền tự Viên giác .

 Đợt nầy mặc dù vì Phật sự Hòa Thượng trú trì phải vắng mặt tại địa phương,  nhưng vẫn bố trí Thượng Tọa Thích Viên Tánh trú trì chùa Tây Thiên- Vĩnh Trường đến làm chủ đàn truyền giới và các vị giáo thọ hướng dẫn tu tập . Ngoài ra, anh chị em được Đại đức Thích Huệ Hải thuộc trường Trung cấp Phật Học Khánh Hòa đến thuyết giảng,  đề tài “trách vụ người Huynh trưởng với việc hoằng dương đạo pháp” cũng như giải nghi một số việc được anh chị em tham dự hỏi.

Nhờ việc tổ chức chu đáo, nhất là sự hộ giới của quý chị trong đoàn Cựu Huynh trưởng Tâm Thị, nên ngày tu Bát Quán trai  đạt nhiều pháp lạc  cho người cả dự và người hộ giới.

                                                                                                   TÂM KIMBài khác nên xem

Phóng sự ảnh: Liên đơn vị GĐPT Phước Khánh – Phước Hải (Cam Ranh)sinh hoạt Trại mừng Đại lễ Phật Đản PL.2558

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ khai mạc trại Hiếu Mục Kiền Liên GĐPT Đồng Nai năm 2014

nhuanphap

Lễ Tiểu tường cố HTr cấp Dũng GĐPT Việt Nam Tâm Kiểm-Bạch Hoa Mai

Huệ Quang GĐPTVN