BHD.GĐPT Khánh Hòa phân ưu HTr Võ Tấn Sáu mệnh chung

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được tin buồn :
Huynh trưởng Cấp Tấn  VÕ TẤN SÁU  
Pháp danh NHƯ HÒA – Pháp tự: PHƯỚC HẬU
-Nguyên Phụ tá Ủy viên Nội Vụ BHD Trung ương GĐPT Việt Nam;
– Phó Trưởng Ban BHD Quảng Nam 1.
Đã xả bỏ báo thân  lúc 09 giờ 45 ngày 03 tháng 02 năm 2020
nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý
Toàn thể BHD – Hội đồng Cấp Tấn và Lam Viên GĐPT Khánh Hòa, thành kính chia buồn đến BHD GĐPT Quảng Nam 1 và tang gia hiếu quyến HTr Như Hòa – Võ Tấn Sáu, và nhất tâm cầu nguyện Chơn Linh anh sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Khánh Hòa báo tin buồn

Huệ Quang GĐPTVN

Hội đồng HTr cấp Tấn miền Liễu Quán phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ tang HTr cấp Tín Chúc Thân – Phạm Ngọc Khanh (Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN