BHD.GĐPT KHÁNH HÒA KHẤP BÁO

TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT KHÁNH HÒA

KHẤP BÁO:

         Hòa Thượng Đạo hiệu THÍCH TRÍ VIÊN .Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam. Trú trì Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa Nha Trang và Chùa Hòa Tân Huyện Cam Lâm. Do bệnh duyên, Hòa Thượng đã xả báo thân vào lúc 23 giờ 45 phút, ngày 15/10/2017 ( nhằm ngày 26 tháng 8 năm Đinh Dậu) tại Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, TP Nha Trang.

          – Lễ nhập Kim quan lúc: 21g00 ngày 16/10/2017 (27/8 Đinh Dậu) tại Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, TP Nha Trang.

            – Lễ viếng bắt đầu lúc: 07 giờ ngày 17 đến 19/10/2017 ( 28 đến 30/8 Đinh Dậu).

         – Lễ Tưởng niệm và cung tiển Kim quan Hòa Thượng nhập bảo tháp được cử hành lúc 07 giờ ngày 20/10/2017 (01/9/Đinh Dậu) tại Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, TP Nha Trang.

                 Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa kính báo.,.

TRƯỞNG BAN

Nguyên Hoa NGUYỄN THỊ KHÁNH

Bài khác nên xem

Buổi họp báo phục hoạt Nguyệt San Đức Tâm

Áo Lam

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024 – 2028

Huệ Quang GĐPTVN

Liên đoàn HTr A Dục – Lộc Uyển GĐPT Xuyên Mộc đảnh lễ Giác linh TT Ân sư

nhuanphap