BHD GĐPT Gia Định – Phân ưu


GIA DINH

Nam mô A Di Đà Phật

 Nhận được tin:

Huynh trưởng cấp Tấn TRƯƠNG CÔNG OAI

Pháp danh Phổ Minh

Trưởng ban Ban hướng dẫn GĐPT Lâm Đồng

Sinh năm 1940 (Tân Tỵ)

Đã từ trần vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 20 tháng 08 năm 2013

nhằm ngày 14 tháng 07 năm Quý Tỵ

Hưởng thọ 73 tuổi.

 ***

Ban hướng dẫn – Hội đồng Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPT Gia Định

 Nhất tâm nguyện cầu hương linh Anh

Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

  Thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến và Ban hướng dẫn GĐPT Lâm Đồng

Ban Hướng Dẫn – HĐHT Cấp Tấn GĐPT Gia Định

 

Bài khác nên xem

Tiểu sử Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu

nhuanphap

BHD.GĐPT Ninh Thuận Phân Ưu

BHD GĐPT Bình Định – THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Linh Nguyên