BHD GĐPT Đồng Nai: tổ chức Lễ Phúng viếng cố Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Trình Nguyễn Đức Thạo

            Vào lúc 14 giờ, ngày 25.06.2012 (nhằm ngày mùng 07.05.2012). Tại Tư gia số: 184, đường Cách Mạng Tháng 8, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai. Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai tổ chức phúng viếng lễ tang cố Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Trình NGUYỄN ĐỨC THẠO – Nguyên Trưởng BHD – GĐPT  miền Tố Liên – Hoa Kỳ, nguyên Ủy viên Nam Phật Tử BHD – GĐPT Long Khánh và Ban viên Tổ kiểm huyện Long Khánh (vào những năm 1991 – 1995)

            Tất cả các Huynh Trưởng tham dự lễ tang và quý Đạo hữu BBT – GĐPT Đồng Nai, BBT – GĐPT Thị xã Long Khánh đều vân tập trước Phật tiền của tư gia – gia đình anh Tâm Trình.

            Anh HTr cấp Tấn: Tâm Lan ĐOÀN THANH XUÂN dẫn chương trình điều hành buổi lễ được lần lượt tiến hành:

            + Niệm Hồng danh Đức Bổn sư (3 biến) để cầu gia bị.

            + Nghi thức lễ GĐPT cử bài ca chính thức GĐPT ViệtNam“Sen trắng”.

            + Giới thiệu các phái đoàn trực thuộc BHD – GĐPT Đồng Nai phúng viếng:

 1. HTr cấp Tấn: Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN – Đại diện BHDTƯ GĐPT Việt Nam  tại miền Khánh Hòa, Trưởng BHD – GĐPT Đồng Nai làm Trưởng đoàn cùng với các anh chị trong Hội đồng HT cấp Tấn, các anh chị Ủy viên, Phụ tá Ủy viên vào phúng viếng.
 2. Hội đồng HT cấp Tín do: HTr cấp Tín Nguyên Trọng PHAN XUÂN CỨU – Chủ tịch Hội đồng HT cấp Tín làm Trưởng đoàn cùng các HT cấp Tín vào phúng viếng.
 3. Hội đồng HT cấp Tập do: HTr cấp Tập Quảng Đạt HOÀNG NGỌC LIÊU – Chủ tịch Hội đồng HT cấp Tập làm Trưởng đoàn cùng các HT cấp Tập vào phúng viếng.
 4. Đạo hữu: Quảng Hiệp NGUYỄN ĐÌNH SÁU – Trưởng Ban Bảo Trợ GĐPT Đồng Nai làm Trưởng đoàn cùng quý đạo hữu trong BBT vào phúng viếng.
 5. Đạo hữu: Nguyên Ánh TRẦN PHÁN – Trưởng Ban Bảo Trợ Thị xã Long Khánh cùng quý đạo hữu trong BBT vào phúng viếng.
 6. BĐD – GĐPT Thị xã Long Khánh do HTr cấp Tín Quảng Đạt NGUYỆN MINH THÀNH Đại diện BHD – GĐPT Đồng Nai tại TX Long Khánh làm Trưởng đoàn cùng các HT trong BĐD vào phúng viếng.
 7. BĐD – GĐPT huyện Xuân Lộc do HTr cấp Tín Quảng Huấn LÊ KIM – Thư ký Ban Đại diện GĐPT tại huyện Xuân Lộc làm Trưởng đoàn cùng các HT trong BĐD vào phúng viếng.
 8. BĐD – GĐPT huyện Thống Nhất do HTr cấp Tín Minh Hóa LÊ VĂN TRỊ Đại diện BHD – GĐPT Đồng Nai tại huyện Thống Nhất làm Trưởng đoàn cùng các HT trong BĐD vào phúng viếng.
 9. BĐD – GĐPT vùng Vương Xá do HTr cấp Tấn Nhuận Tâm NGÔ VĂN NĂM Đại diện BHD – GĐPT Đồng Nai tại vùng Vương Xá làm Trưởng đoàn cùng các HT trong BĐD vào phúng viếng.
 10. BĐD – GĐPT vùng Trúc Lâm do HTr cấp Tín Quảng Dự HOÀNG NGỌC VINH Đại diện BHD – GĐPT Đồng Nai tại vùng Trúc Lâm làm Trưởng đoàn cùng các HT trong BĐD vào phúng viếng.
 11. Tiếp theo đó là các phái đoàn của các đơn vị GĐPT thuộc Thị xã Long Khánh – Đồng Nai cùng vào phúng viếng.

+ Tiếp theo chương trình HTr cấp Tấn: Tâm Lan ĐOÀN THANH XUÂN đọc bản tóm tắt tiểu sử cố HTr cấp Tấn: Tâm Trình NGUYỄN ĐỨC THẠO, qua bản tiểu sử của anh đã nêu lên tinh thần trung kiên, vượt khó, có nhiều đóng góp nhằm phục vụ lý tưởng GĐPT cho đến khi anh lâm bệnh nặng, mặc dù đã được chạy chữa trị nhiều nơi, rồi anh cũng đã trở về lại nơi anh đã từng gắn bó sinh hoạt và đến 20h30, ngày 22.06.2012 (nhằm ngày mùng 04.05.Nhâm Thìn), anh đã từ bỏ báo thân để về cõi vĩnh hằng.

+ Sau đó HTr cấp Tấn: Tâm Từ HOÀNG MỘNG LONG – Ủy viên Tổ kiểm BHD – GĐPT Đồng Nai đọc điếu văn cảm niệm cố HTr cấp Tấn Tâm Trình.

+ Tiếp sau đó là nghi thức lễ phủ cờ “Sen Trắng”. HTr cấp Tấn: Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN – Đại diện BHDTƯ GĐPT Việt Nam tại miền Khánh Hòa – Trưởng BHD – GĐPT Đồng Nai, đã cùng anh HTr cấp Tấn: Tâm Ngộ LÊ VĂN CẢNH – Phó Trưởng Ban Ngành Nam BHD – GĐPT Đồng Nai đặt cờ lên quan tài linh cửu cố HTr cấp Tấn Tâm Trình, hai anh đã kéo cờ phủ kín, cùng trong thời gian này HTr cấp Tấn: Tâm Từ HOÀNG MỘNG LONG cùng em Nữ Huynh Trưởng GĐPT Khánh Lạc cất cao giọng hát nhạc phẩm “ Anh Đi Rồi Thật sao?”, nhạc và lời do anh Tâm Từ HOÀNG MỘNG LONG sáng tác để đưa tiễn vĩnh biệt người anh áo lam lần cuối.

* Đặc biệt trong suốt thời gian anh Tâm Trình đã trút hơi thở từ bỏ báo thân ra đi vĩnh viễn, tất cả các Huynh Trưởng tại các đơn vị GĐPT Thị xã Long Khánh đã ngày đêm thay phiên nhau trực quan…

+ Cuối cùng buổi lễ tang cố HTr cấp Tấn Tâm Trình NGUYỄN ĐỨC THẠO, toàn thể các anh chị em Lam viên GĐPT Đồng Nai cùng quý đạo hữu trong các BBT có mặt về dự lễ đã đi nhiễu quanh quan tài 2 lần đồng nguyện cầu Chư Phật và Bồ Tát thùy từ tiếp dẫn Chơn Linh anh Tâm Trình được vãng sanh Phật quốc và kết dây thân ái.

Tất cả các anh chị em Huynh Trưởng và đoàn sinh của các đơn vị thuộc Thị xã Long Khánh ra về trong sự bùi ngùi thương tiếc…

                                                                        Văn phòng BHD – GĐPT Đồng Nai

                                                                Phụ tá TTK Đặc trách Truyền thông thực hiện

                                                      Hình ảnh: Trí Đại NGUYỄN TĂNG PHƯỚC thực hiện

Bài khác nên xem

Khóa Tu Bát Quan Trai – BHD GĐPT Gia Định ngày 27.11.2011

datthinh

Lễ Huý Nhật cố Hoà Thượng Thích Tâm Thanh

phuocthanh

Lễ Húy Nhật lần thứ 26 cố Huynh Trưởng cấp Dũng Như Tâm Nguyễn Khắc Từ

phuocthanh