BHD GĐPT Cam Ranh khấp báo

0

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Vô cùng kính tiếc báo tin

HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC LƯU

Trụ trì chùa Pháp Vân (Cam Lâm) – Cố vấn Giáo hạnh BHD GĐPT Cam Ranh

Do bệnh duyên, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 18g00 ngày 21 tháng 8 năm 2018 (Nhằm ngày 11 tháng 7 năm Mậu Tuất), tại chùa Pháp Vân – xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Trụ thế: 64 năm – Hạ lạp: 42 năm

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 15g00 ngày 22 tháng 8 năm 2018 (nhằm ngày 12 tháng 7 năm Mậu Tuất)

Lễ Tưởng niệm được cử hành vào lúc 14g00 ngày 25 tháng 8 năm 2018 (ngày 15 tháng 7 năm Mậu Tuất). Sau đó cung tiễn kim quan Hòa thường nhập Bảo tháp tại khuôn viên chùa Pháp Vân – xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

BHD GĐPT Cam Ranh kính báo.

Chia sẻ.

Comments are closed.