BHD.GĐPT CAM RANH KHẤP BÁO

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH – BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPT CAM BÌNH –

TANG GIA HIẾU QUYẾN vô cùng kính tiếc báo tin:

Đạo hữu LÊ VĂN PHÉ – Pháp danh QUẢNG ĐẠI,

Sinh ngày 17.9.1951 tại thôn Bình Ba, xã Cam Bình, Tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Đương nhiệm chức vụ GIA TRƯỞNG GĐPT CAM BÌNH (thuộc BHD Cam Ranh)

Do bệnh nghiệp nên tạ thế lúc 02 giờ ngày 10.4.2014 (nhằm ngày 11.3 năm Giáp Ngọ).

Hưởng thọ 63 tuổi.

– LỄ NHẬP QUAN: lúc 19 giờ ngày 10.4.2014 (11.3 năm Giáp Ngọ).

– LỄ TRUY NIỆM: lúc 10 giờ ngày 11.4.2014 (12.3 năm Giáp Ngọ).

– DI QUAN: LÚC 14 giờ ngày 11.4.2014 (12.3 năm Giáp Ngọ).

An táng tại nghĩa trang xã Cam Bình, Tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Bài khác nên xem

Lễ Khánh Tạ Lạc Thành Đoàn quán GĐPT Ngọc Mỹ

phuocthanh

BHD.GĐPT Cam Ranh vô cùng kính tiếc HTr cấp Tấn Lê Văn Tranh

BHD.GĐPT Bình Định: Lễ tang cố HTr Cấp Tấn Quảng Hoa – Trần Thị Liễu

Huệ Quang GĐPTVN