BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức Lễ Thọ Cấp

1Tham chiếu Quyết định số: 15.007/QĐTƯ/QĐ/TB, ngày 26/01/2015, của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, V/v Xếp Cấp Tín cho Huynh trưởng năm 2014

Tham chiếu Quyết định số: 15.007/QĐTƯ/QĐ/TB, ngày 26/01/2015, của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, V/v Xếp Cấp Tín cho Huynh trưởng năm 2014

Căn cứ quyết Văn thư số: 15.008/HDTW/P.TB-ĐH, ngày 26/01/2015, của Ban Hướng Dẫn Trung Ương, V/v Ủy nhiệm Ban Hướng Dẫn các tỉnh – thị tổ chức Lễ Thọ Cấp Tín

Căn cứ Quyết định số: 15.009/HDBT/QĐ/TB, ngày 01 tháng 02 năm 2015, của Ban Hướng Dẫn Bình Thuận, V/v Xếp Cấp Tập năm 2014

Sáng ngày 20/03/2015, tại chùa Quảng Sơn, Đức Linh, Bình Thuận diễn ra lễ Thọ Cấp cho 12 Huynh trưởng tân thăng, trong đó: Có 02 H.Tr Cấp Tín và 10 H.Tr Cấp Tập

Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm, dưới sự chứng minh của TT Trụ trì chùa Quảng Hạnh. Dưới sự chứng tri của Thường vụ BHD, Hội đồng H.Tr Cấp Tấn và quý anh chị đại diện Hội đồng H.Tr cấp Tín

VP/BHD.Bình Thuận

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Bài khác nên xem

GĐPT Thiện Hoa 3(BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn) tổ chức hè Đà Lạt

phuocthanh

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU tổ chức chung kết hội thi ‘Đường Về Linh Thứu” lần thứ tư

Tâm Lễ

Nhạc Xuân Karaoke: Một Nhành Mai

ducquang