BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức Lễ Khai mạc liên Trại Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang

Khai Mạc Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng

Liên Trại Lộc Uyển  – A Dục – Huyền Trang

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận

Tổ chức GĐPTVN đã hình thành và tồn tại với dân tộc VN trên 70 năm qua, là cầu nối cho bao trái tim Thanh – Thiếu – Đồng niên có tâm nguyện tìm hiểu và tận hưởng hương vị giải thoát của đạo Phật, qua mô hình sinh hoạt vui chơi – tu học của tổ chức, đáp ứng được tâm lý của tuổi trẻ. Qua bao thế hệ truyền thừa, tổ chức GĐPT đã và đang chắp cánh cho bao ước vọng muốn bay vào bầu trời thân thương của tình lam không biên giới

Để tiếp nối sứ mệnh truyền thừa của tổ chức, bảo vệ – duy trì – phát triển dòng sinh mệnh của GĐPTVN, trọng tâm nhất là đào tạo – huấn luyện thế hệ kế thừa trong tinh thần trách nhiệm, điều khiển và lãnh đạo các cấp ở đơn vị, là đội ngũ nồng cốt cấp đoàn – cấp liên đoàn cho Bình Thuận nói riêng, cho tổ chức GĐPTVN nói chung

Với tinh thần trách nhiệm huấn luyện – truyền thừa, trước bối cảnh vô cùng khó khăn – chướng duyên – nghịch cảnh, tác động từ nội ma – ngoại chướng, đã dồn ép từ mọi phía, tưởng chừng như không thể. Nhưng với quyết tâm bất thối, bằng thệ nguyện dũng lực, bằng một hướng đi chánh đáng, mà tổ chức đã đứng vững trước mọi bảo tố của thời cuộc đổi thay

Hôm nay 16/09/2012, Ban Quản Trại (BQT) huấn luyện liên trại Huyền Trang – A Dục – Lộc Uyển (HT – AD – LU), nhận lãnh trách nhiệm lớn trước Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận (BHD/GĐPT/BT), tổ chức – thực hiện công tác Phật sự huấn luyện truyền thừa cho các nhân tố tích cực, đã được tuyển chọn để kế thừa, nhằm bảo vệ duy trì – phát triển và thăng tiến tổ chức GĐPT ở địa phương

Được sự quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tổ chức khai khóa huấn luyện liên trại của thượng tọa viện chủ chùa Pháp Hiển – Hàm Tân – Bình Thuận. Chúng con thay mặt BHD – BQT cùng tất cả huynh trưởng (HTr) và trại sinh, thành kính đê đầu bái tạ thâm ân

Thời gian qua và hiện tại, thầy đã cùng chúng con, vì sự nghiệp giáo dục tuổi trẻ, vì tương lai mầm non của đạo pháp – của dân tộc. Thầy đã vượt mọi khó khăn, bất chấp chướng ngại, để sẵn sàng bảo vệ chúng con đang chơi vơi giữa biển trời mưa bảo, của cuộc đời thay trắng đổi đen

Toàn thể HTr chúng con, thành tâm ghi nhận mối chân tình sâu xa mà thầy đã ban cho. Nguyện cầu pháp lực vô biên của mười phương chư Phật thùy từ gia hộ thượng tọa pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, để mãi mãi là bóng cây đại thọ, là con thuyền thanh lương, để chúng con nương nhờ về bến giải thoát

Lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời, và làm nở hoa cho cuộc sống. Đó là ý chí hướng thượng. Để thực hiện lời di huấn của đạo trưởng Tâm Minh Lê Đình Thám, vị sáng lập viên tổ chức GĐPTVN đã khẳn định: “Không có một thành tựu vững bền nào, mà không nhắm đến hàng ngũ Thanh – Thiếu – Nhi. Tầng lớp này là những người tiếp nối đắc lực cho chúng ta trong tương lai”

Tâm nguyện ấy, không khác gì nhân duyên thứ mười của ngài Thật Hiền trong phát bồ đề tâm, và trong kinh Thắng Man đại phương quảng, lời đại nguyện thứ hai của hoàng hậu Thắng Man, đã phát lồ trước đức Thế Tôn

Bằng vào tâm nguyện, bằng vào lý tưởng phục vụ đã chọn, trong quá trình đến với tổ chức, ACE chúng ta đã chọn màu lam trong các màu xanh – đỏ – tím – vàng hào nhoáng – chóa mắt của lăng kính vạn hoa cuộc đời, khó định hướng cho tầng lớp Thanh – Thiếu – Nhi

Chúng ta đang ở trong bối cảnh xã hội vô cùng phức tạp, đã và đang lôi kéo – dẫn dắt đàn em chúng ta vào các tệ nạn của xã hội, mà đời thường ca tụng là văn minh tiến bộ của khoa học công nghệ thông tin

Nền giáo dục tuổi trẻ bị suy đồi, đạo đức xã hội, đã và đang suy thoái nhiều mặt, làm băng hoại tinh thần ý chí hàng ngũ Thanh – Thiếu – Niên. Đó là thực trạng, là viễn cảnh đen tối, và là hồi chuông cảnh báo cho các ý thức hệ cuộc sống hôm nay

Tổ chức GĐPT là một tổ chức giáo dục Thanh – Thiếu – Đồng niên, dựa trên tinh thần căn bản giáo lý của đạo Phật cho sự nghiệp tu học. Như ACE HTr chúng ta đã học và đã biết, tinh thần giáo lý đó đi ngược lại với tham cầu và chấp trước. Là một nhà giáo dục, làm công tác giáo dục đàn em, ACE HTr cùng nhau suy gẫm cho thấu đáo hơn, khi nhận lãnh trách nhiệm mà tổ chức giao phó. Với tinh thần cao nhất, cho sự nghiệp kế thừa trách nhiệm được truyền trao, kỳ vọng:

Trại sơ cấp Lộc Uyển, là bước đầu quy tụ một ý chí. Bằng tâm nguyện chung tay góp sức, vượt mọi thử thách khó khăn, để phát triển tổ chức ngày càng lớn mạnh hơn

Trại cấp một A Dục, bằng phát nguyện thống thuộc tổ chức, tuân thủ các cấp lãnh đạo, tích cực chuyển hóa nội tâm, tự thắng lấy mình, thể hiện ý chí, bằng đôi chân đi ngược dòng đời, để bảo vệ và phát huy tinh thần giáo dục của GĐPTVN

Trại cấp hai Huyền Trang, bằng thệ nguyện trung kiên với tổ chức, sẵn sàng đối đầu với mọi nghịch cảnh, dũng lực tinh tấn, quyết chí vượt qua sa mạc Gô – bi, hoàn thành công tác Phật sự. Điều hành lãnh đạo và chịu trách nhiệm thịnh suy của một đơn vị. Hoàn thành Phật sự, đem đời vào đạo, phổ cập đạo cho đời. Hoằng dương chánh pháp, phục vụ nhân sinh, để xứng đáng là sứ giả, là hiện thân của ngài Huyền Trang

Chánh Định PHAN ĐÌNH TOÀN

VP BHD GĐPT Bình Thuận

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng Chúc Tết anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Trại BD HT Đoàn Thanh Thiếu Nữ – Miền Liễu Quán, Khuôn Việt

datthinh

GĐPT Gia Định – Vòng sơ khảo cuộc thi Tiếng hát Lam Thanh lần V

nhuanphap