BHD GĐPT Bình Thuận thăm bịnh HTr cấp Dũng Nhật Hồng Nguyễn Để

Trong hai ngày 03 – 04/08/2011, Thường Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận, thăm viếng Huynh Trưởng cấp Dũng NHẬT HỒNG Nguyễn Để, nguyên Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Trung Ương  GĐPTViệt Nam, đang lâm trọng bệnh tại Đà Lạt – Lâm Đồng.

 Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

 

Bài khác nên xem

Lễ tấn phong cấp Dũng HTr Tôn Nữ Ngọc Lan

nhuanphap

Bản Tin Số 3: Tang Lễ Hòa Thượng Thượng Chí Hạ Tín

nhuanphap

Mẫu Thiệp Xuân 5 và 6

ducquang