BHD GĐPT Bình Thuận thăm bịnh HTr cấp Dũng Nhật Hồng Nguyễn Để

Trong hai ngày 03 – 04/08/2011, Thường Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận, thăm viếng Huynh Trưởng cấp Dũng NHẬT HỒNG Nguyễn Để, nguyên Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Trung Ương  GĐPTViệt Nam, đang lâm trọng bệnh tại Đà Lạt – Lâm Đồng.

 Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

 

Bài khác nên xem

BHD Gia Định: Chu niên GĐPT Đức Quang

nhuanphap

Lễ Cung Tiễn Kim Quan – Trà Tỳ Kim Thân Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Huệ Quang GĐPTVN

50 Năm Chấn Hưng Phật Giáo

phuocthanh