BHD GĐPT Bình Thuận thăm bịnh HTr cấp Dũng Nhật Hồng Nguyễn Để

Trong hai ngày 03 – 04/08/2011, Thường Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận, thăm viếng Huynh Trưởng cấp Dũng NHẬT HỒNG Nguyễn Để, nguyên Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Trung Ương  GĐPTViệt Nam, đang lâm trọng bệnh tại Đà Lạt – Lâm Đồng.

 Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

 

Bài khác nên xem

GĐPT Từ Ân (Cam Ranh) tổ chức Trại Tất Đạt Đa – PL.2559.

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT SINH HOẠT-TU HỌC NĂM 2022

Tâm Lễ

BHD Lâm Đồng – Trại giao lưu khu vực Đà Lạt

nhuanphap