BHD GĐPT Bình Thuận thăm bịnh HTr cấp Dũng Nhật Hồng Nguyễn Để

Trong hai ngày 03 – 04/08/2011, Thường Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận, thăm viếng Huynh Trưởng cấp Dũng NHẬT HỒNG Nguyễn Để, nguyên Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Trung Ương  GĐPTViệt Nam, đang lâm trọng bệnh tại Đà Lạt – Lâm Đồng.

 Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

 

Bài khác nên xem

Trại họp bạn HTr ngành Thiếu Tất Bát La II – 2018

nhuanphap

BHD GĐPT Bình Phước Lễ Phật Đầu Năm Và Chúc Tết Chư Tôn Thiền Đức

phuocthanh

[DVD] Trại Hạnh, GĐPT Gia Định – Tâm Chánh 25

Áo Lam