BHD.GĐPT BÌNH ĐỊNH CÁO PHÓ

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÌNH ĐỊNH
HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN

Trân trọng báo tin
Huynh Trưởng Cấp Tín: PHẠM VĂN NĂM
Pháp Danh: Đồng Ngũ

Sanh ngày 25-10- 1945
Nguyên Uỷ Viên Nghiên Huấn BHD Bình Định
– Gia Trưởng GĐPT Phước Lộc
– Liên Đoàn Trưởng GĐPT Phước Lộc
• Liên Đoàn Trưởng GĐPT Trúc Lâm (1972-1975)
Sau một thời gian lâm trọng bệnh, đã mệnh chung vào lúc 7 giờ 50
Ngày 30-3-2016 nhằm ngày 22-2 năm Bính Thân
Tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Hưởng thọ 73 tuổi
Lễ Di Quan vào lúc 15 giờ 30 Ngày 01- 4- 2016 (24-2 Năm Bính Thân)
Tại Nghĩa Trang xã Phước Lộc

Kính Báo

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT CAM RANH thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu.

BHD GDPT Bình Định nguyện cầu Siêu Sanh Phật Quốc

phuocthanh