BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thăm chúc tết, vấn an Chư Tôn Đức

Theo thông lệ hằng năm, cứ mỗi lần chuẩn bị đón mừng năm mới, Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức đoàn thăm viếng, vấn an Chư Tôn Đức, cố vấn giáo hạnh, Chư Tôn Đức là ân sư  của GĐPT. Năm nay Thường Vụ BHD tổ chức  đoàn thăm viếng vào hai ngày 24,25/01/2019. Một đoàn do anh Tâm Anh – Trương Ngọc Hùng phó trưởng Ban Hướng Dẫn làm trưởng đoàn thăm viếng Chư Tôn Đức tại địa bàn huyện Xuyên Mộc, một đoàn do anh Tâm Chế – Võ Hữu Khiên trưởng Ban Hướng Dẫn làm trưởng đoàn đi thăm Chư Tôn Đức tại tu viện Toàn Giác, Đồng Nai, Chư Tôn Đức tại Đại Tòng Lâm, Chư Tôn Đức trong địa bàn thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức.

Tại các chùa, tự viện, trú xứ của Chư Tôn Đức, BHD đã dâng cúng dường lễ phẩm và đảnh lễ, vấn an Chư Tôn Đức CVGH, ân sư GĐPT, đồng thời dâng lời chúc khánh tuế quý ngài nhân dịp xuân về.

VP. BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh: Sinh hoạt hậu trại A Dục XIII-Huyền Trang V (đợt 1)

Huệ Quang GĐPTVN

Họp Mặt Đầu Xuân Bính Thân Tại Nhà Anh Cả Nguyên Tín Nguyễn Châu

Người Áo Lam

ĐẠO TỪ của HĐTGCM GĐPT VN trong ngày Hiệp kỵ 7/3

Linh Nguyên