BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thăm chúc tết, vấn an Chư Tôn Đức

Theo thông lệ hằng năm, cứ mỗi lần chuẩn bị đón mừng năm mới, Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức đoàn thăm viếng, vấn an Chư Tôn Đức, cố vấn giáo hạnh, Chư Tôn Đức là ân sư  của GĐPT. Năm nay Thường Vụ BHD tổ chức  đoàn thăm viếng vào hai ngày 24,25/01/2019. Một đoàn do anh Tâm Anh – Trương Ngọc Hùng phó trưởng Ban Hướng Dẫn làm trưởng đoàn thăm viếng Chư Tôn Đức tại địa bàn huyện Xuyên Mộc, một đoàn do anh Tâm Chế – Võ Hữu Khiên trưởng Ban Hướng Dẫn làm trưởng đoàn đi thăm Chư Tôn Đức tại tu viện Toàn Giác, Đồng Nai, Chư Tôn Đức tại Đại Tòng Lâm, Chư Tôn Đức trong địa bàn thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức.

Tại các chùa, tự viện, trú xứ của Chư Tôn Đức, BHD đã dâng cúng dường lễ phẩm và đảnh lễ, vấn an Chư Tôn Đức CVGH, ân sư GĐPT, đồng thời dâng lời chúc khánh tuế quý ngài nhân dịp xuân về.

VP. BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Bài khác nên xem

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU tổ chức chung kết hội thi ‘Đường Về Linh Thứu” lần thứ tư

Tâm Lễ

Video clip: Đại lễ Hiệp kỵ toàn quốc GĐPTVN – Húy kỵ Cư sĩ Tiền bối Sáng lập viên GĐPTVN

Huệ Quang GĐPTVN

Văn Nghệ: Mẫu Thiệp Xuân 2

ducquang