BHD Cam Ranh tổ chức thọ cấp Tập – cấp Tín

Nokia-N97118-640x4801

Với tinh thần tự giác và giác tha của Đạo Phật, mục đích của Gia Đình Phật Tử đã khẳng định qua hai mục tiêu rõ rệt: Mục tiêu thứ nhất là đào luyện thanh thiếu đồng niên thành Phật Tử chân chính. Mục tiêu thứ hai là góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo.

Để đạt được mục đích ấy, song song với việc rèn luyện nhân cách Huynh Trưởng, công việc thăng tiến tổ chức là công tác trọng yếu và thường xuyên để đánh giá khả năng, đạo đức, tinh thần và sự kiên định của Huynh Trưởng bằng một Hội Đồng Xếp Cấp từ Đơn vị Gia Đình đến BHD tỉnh và đến BHD Trung Ương, nhằm gạn lọc những tinh hoa đã được huấn luyện để trao truyền sứ mệnh dìu dắt các thế hệ đàn em trong công cuộc phụng sự Đạo Pháp và phụng sự Dân Tộc.

 Trên tinh thần ấy, tối ngày 30.3.2013, BHD.GĐPT Cam Ranh đã mời 02 Huynh Trưởng tân thăng cấp Tập và 01 Huynh Trưởng tân thăng cấp Tín niên khóa 2012 để hướng dẫn nghi thức Lễ Thọ Cấp; trao truyền bổn phận, trách nhiệm của người Huynh Trưởng thọ nhận cấp bậc theo Quy Chế Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam. Sau đó, các Huynh Trưởng tân thăng thiền tọa trước Chánh điện, tĩnh tâm quán chiếu về hóa thành mới của mình.

 Đúng 4g30’ ngày 31.3.2013, Lễ Thọ Cấp được cử hành trang nghiêm dưới sự quang lâm chứng minh của Thượng Tọa Thích Đức Lưu, cố vấn Giáo hạnh BHD.GĐPT Cam Ranh; HTr Tâm Hải Tôn Nữ Lương, Trưởng BHD.GĐPT Cam Ranh thân lâm chủ tọa; cùng sự tham dự của thành viên Thượng vụ, các Ủy viên, phụ tá Ủy viên, Gia Trưởng, Liên Đoàn Trưởng những đơn vị có HTr tân thăng cấp bậc.

Nguồn: gdptcamranh.net

Bài khác nên xem

GĐPT Chánh Đạt- BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, cúng dường Trai Tăng

phuocthanh

BHD Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ

phuocthanh

Thông Tư Lễ Tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

datthinh