Lễ An vị Tôn tượng Bổn Sư tại chùa Pháp Vân

PC120203

Bài khác nên xem

Văn Nghệ Cúng Dưỡng Lễ Vu lan do BHD Bình Thuận tổ chức

phuocthanh

Ấn Phẩm Mừng Phật Đản PL.2558

ducquang

Lễ giải trình luận văn bậc Lực lần thứ 8

nhuanphap

1 comment

Idebenone 17/12/2012 at 12:24

Trước khi vào phần lễ chính, Đại đức Thích Tỉnh Thiền đã có một thời pháp tới Phật tử về dự lễ. Thầy đã ôn lại cho đại chúng về công hạnh của các vị Tổ sư an vị tôn tượng, từ hai Đại đệ tử của Đức Phật là Tôn giả Đại Ca Diếp – đầu đà đệ nhất và Tôn giả A nan – đa văn đệ nhất, Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma – vị Tổ thứ hai tám của thiền tông Ấn Độ và là sơ tổ thiền tông Trung Hoa. Tam tổ Trúc Lâm: Sơ Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Nhị tổ Pháp Loa, Tam tổ Huyền Quang. Đặc biệt, tại thiền viện TL An Tâm còn an vị Tôn tượng của Đệ nhất Tổ ni giới – Ni Trưởng Kiều Đàm Di Tôn giả.

Comments are closed.