Lễ An vị Tôn tượng Bổn Sư tại chùa Pháp Vân

PC120203

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh kỷ niệm chu niên lần thứ 60

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổng kết tu học, sinh hoạt năm 2018

Tâm Lễ

Sinh hoạt Hậu Trại Lộc Uyển khóa 14 – A Dục khóa 12 (BHD.GĐPT Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN

1 comment

Idebenone 17/12/2012 at 12:24

Trước khi vào phần lễ chính, Đại đức Thích Tỉnh Thiền đã có một thời pháp tới Phật tử về dự lễ. Thầy đã ôn lại cho đại chúng về công hạnh của các vị Tổ sư an vị tôn tượng, từ hai Đại đệ tử của Đức Phật là Tôn giả Đại Ca Diếp – đầu đà đệ nhất và Tôn giả A nan – đa văn đệ nhất, Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma – vị Tổ thứ hai tám của thiền tông Ấn Độ và là sơ tổ thiền tông Trung Hoa. Tam tổ Trúc Lâm: Sơ Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Nhị tổ Pháp Loa, Tam tổ Huyền Quang. Đặc biệt, tại thiền viện TL An Tâm còn an vị Tôn tượng của Đệ nhất Tổ ni giới – Ni Trưởng Kiều Đàm Di Tôn giả.

Comments are closed.