BHD Cam Ranh sơ kết Phật sự sáu tháng đầu năm 2013

1

Ngày 14.7.2013,  Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử  Cam Ranh tổ chức hội nghị sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai Phật sự 6 tháng cuối năm 2013.

 Chị Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương – Trưởng BHD.GĐPT Cam Ranh thân lâm chủ tọa hội nghị. Dự  họp có 39 Huynh Trưởng là thành viên BHD; Gia Trưởng, Liên Đoàn Trưởng các đơn vị GĐPT trực thuộc.

Sau nghi thức Niệm Phật cầu gia bị, cử bài ca Sen Trắng, đọc 5 điều luật để thanh tịnh Thân-Khẩu-Ý, cuộc họp tiến hành nội dung trọng tâm. Toàn thể Huynh Trưởng tập trung thảo luận, đánh giá những thành quả Phật sự  đã đạt được qua 6 tháng đầu năm 2013 . Đúc kết: “GĐPT Cam Ranh đã thực thi trọn vẹn đề án Phật sự thượng bán niên 2013, trọng tâm là: kiện toàn Tổ chức; việc sinh hoạt, tu học, huấn luyện HTr ổn định, nề nếp…”. Hội nghị cũng đã nghiêm túc nhận định những khuyết nhược điểm tồn tại, rút kinh nghiệm để khắc phục trên tinh thần hỷ xả.

Tiếp đến, hội nghị bàn thảo phương thức thực thi Phật sự 6 tháng cuối năm 2013 theo như đề án đã thống nhất.

Sau nghi thức Hồi Hướng, phiên họp hoàn mãn lúc 13 giờ cùng ngày trong niềm hoan hỷ, hòa hợp, nhất quán.

Tin: VP.BHD Cam Ranh – Ảnh: HTr Vạn Vương Phan Tấn Pháp

Bài khác nên xem

Ngành Đồng BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Trại Bồi dưỡng Huynh Trưởng Ngành Đồng Liên Miền Liễu Quán – Khuông Việt

phuocthanh

GĐPT Thanh Sơn (Cam Ranh) cử hành Lễ Báo ân – Báo hiếu.

Huệ Quang GĐPTVN

(GĐPT Gia Định) Khai mạc giai đoạn 2 Liên trại Huấn luyện Huynh trưởng

nhuanphap