BHD Cam Ranh: Lễ kỳ nguyện nạn nhân động đất tại Nepal

Jpeg

Sáng ngày 10/5/2015, trên 100 Huynh trưởng trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh đã vân tập về chùa Thiên Long (phường Ba Ngòi, TP.Cam Ranh) để cử hành lễ kỳ nguyện cho nạn nhân bị động đất tại Nepal và tu Bát Quan Trai giới lần thứ nhất – năm 2015.

Thượng Tọa Thích Trí Tấn – trụ trì chùa Thiên Long – ân sư  giáo dưỡng GĐPT Cam Ranh quang lâm chứng minh gia tâm chú nguyện pháp sự Lễ kỳ nguyện; truyền giới Bát Quan Trai và ban pháp thoại đề tài “Tam Đồ – Bát Nạn”.

Qua hơn 9 tiếng đồng hồ được tu tập, cùng sự nhất tâm kỳ nguyện cho nạn nhân bị động đất tại Nepal, pháp sự đã hoàn mãn lúc 17 giờ cùng ngày sau nghi thức xả giới tướng tại giới trường để giới tử  về nhà tiếp tục giữ  giới nghiêm mật, thanh tịnh Thân – Khẩu – Ý và tự  mình đảnh lễ xả giới trước bàn Phật tại tư  gia vào sáng hôm sau.

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

P_20150510_080514

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

P_20150510_110218

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

P_20150510_155514

Jpeg

P_20150510_161049_LL

VP.BHD.GDPT Cam Ranh

Nguồn: www.gdptcamranh.net

 

Bài khác nên xem

GĐPT Đức Hưng: Tặng quà từ thiện, Covid – 19 Đợt 1 (Ngày 04/7/2021)

nhuanphap

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 3/2017

Tâm Lễ

BHD Trung Ương Viếng Tang

ducquang