BHD Cam Ranh: Chúc mừng năm mới Đinh Dậu – 2017 – PL.2561

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

Tân Xuân khánh chúc:

Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng – ni

Giáo phẩm – Cố vấn giáo hạnh:

Pháp thể khinh an, Chúng sanh dị độ, Đạo nghiệp viên thành

Kính chúc:

– BHD Trung ương GĐPT Việt Nam,

– BHD, BĐD Gia đình Phật tử các tỉnh, thị.

– Quý Ban Bảo trợ; Gia trưởng, Huynh trưởng

và Đoàn sinh trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh: 

Bồ đề tâm kiên cố, Đạo hạnh tăng trưởng,

Ý chí kiên cường

Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Cam Ranh

Bài khác nên xem

(BHD Gia Định) Liên quận Gò Vấp Bình Thạnh tổ chức trại HL Anoma – Ni Liên năm 2017

nhuanphap

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức lễ CÀI HOA HIẾU HẠNH

phuocthanh

Lễ Kỷ niệm Chu niên lần thứ 65 GĐPT Từ Ân (BHD.GĐPT Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN