BHD Cam Ranh: Chúc mừng năm mới Đinh Dậu – 2017 – PL.2561

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

Tân Xuân khánh chúc:

Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng – ni

Giáo phẩm – Cố vấn giáo hạnh:

Pháp thể khinh an, Chúng sanh dị độ, Đạo nghiệp viên thành

Kính chúc:

– BHD Trung ương GĐPT Việt Nam,

– BHD, BĐD Gia đình Phật tử các tỉnh, thị.

– Quý Ban Bảo trợ; Gia trưởng, Huynh trưởng

và Đoàn sinh trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh: 

Bồ đề tâm kiên cố, Đạo hạnh tăng trưởng,

Ý chí kiên cường

Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Cam Ranh

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Ninh Thuận Công Nhận Chính Thức GĐPT Long Hòa

phuocthanh

Nhạc Karaoke:Lạy Phật Con Trở Về – P. Mạnh Cương

ducquang

Truyện thơ: Tôn giả Mục Kiền Liên

phuocthanh