Bản tin tổng hợp các hình ảnh Trại Lục Hoà IV GĐPT Cam Ranh

 Bản tin tổng hợp hình ảnh bắt đầu nhập trại , Lễ CHU NIÊN, CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG,Lễ KHAI MẠC TRẠI LỤC HÒA, Văn nghệ mừng CHU NIÊN, các cuộc thi như: “RUNG CHUÔNG TỪ BI,NỮ CÔNG GIA CHÁNH”, các trò chơi dân gian, và lễ BẾ MẠC TRẠI – TRẠI LỤC  HÒA IV

VP BHD CAM RANH

                                     

                       

Bài khác nên xem

Nhạc Một Mẹ Trăm Con – Dân Ca Gia Rai, lời Phạm Duy

ducquang

GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Định K.12

nhuanphap

Hội thi tiếng hát ngành Thanh – Thiếu GĐPT Khánh Hoà

nhuanphap