Bản tin tổng hợp các hình ảnh Trại Lục Hoà IV GĐPT Cam Ranh

 Bản tin tổng hợp hình ảnh bắt đầu nhập trại , Lễ CHU NIÊN, CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG,Lễ KHAI MẠC TRẠI LỤC HÒA, Văn nghệ mừng CHU NIÊN, các cuộc thi như: “RUNG CHUÔNG TỪ BI,NỮ CÔNG GIA CHÁNH”, các trò chơi dân gian, và lễ BẾ MẠC TRẠI – TRẠI LỤC  HÒA IV

VP BHD CAM RANH

                                     

                       

Bài khác nên xem

GĐPT Đức Hưng Huân Tu Cúng Dường Phật Đản Pl.2565 – Dl 2021

nhuanphap

Khánh Hòa: Trại họp bạn Ngành Nữ GĐPT toàn tỉnh

nhuanphap

Tin Buồn: Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Trình Nguyễn Đức Thạo đã từ trần

phuocthanh