Bản Tin Số 6: Huynh Trưởng Cấp Tấn Toàn Quốc Hộ Quan

Toàn thể Huynh Trưởng Cấp Tấn GĐPT Việt Nam, từ các Anh Chị thành viên BHD Trung Ương đến các BHD Tỉnh thị có mặt tham dự Lễ Tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề – Nguyễn Khắc Thọ đã ân niệm công đức của Anh, tuần tự luân phiên Hộ Quan suốt khoảng thời gian từ 07h00 ngày 13.10.2011 đến 14h30 cùng ngày.

VP BHD Trung Ương GĐPT ViệtNam

%name
%name
%name
%name

%name
%name
%name
%name


%name

VP BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Hải (Bình Thuận): Lễ Vu Lan đậm tình nơi xứ biển

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bà RiạVũng Tàu tổ chức vòng chung kết Hội thi “Đường Về Linh Thứu” lần 2

phuocthanh

Bản Tin Số 4 – Lễ Tịch Điện – Tuyên Đọc Tiểu Sử – Truy Niệm

phuocthanh