Bản Tin Số 6: Huynh Trưởng Cấp Tấn Toàn Quốc Hộ Quan

Toàn thể Huynh Trưởng Cấp Tấn GĐPT Việt Nam, từ các Anh Chị thành viên BHD Trung Ương đến các BHD Tỉnh thị có mặt tham dự Lễ Tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề – Nguyễn Khắc Thọ đã ân niệm công đức của Anh, tuần tự luân phiên Hộ Quan suốt khoảng thời gian từ 07h00 ngày 13.10.2011 đến 14h30 cùng ngày.

VP BHD Trung Ương GĐPT ViệtNam

%name
%name
%name
%name

%name
%name
%name
%name


%name

VP BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Cam Ranh Tổ chức sinh hoạt hậu trại Huyền Trang 4 (đợt I) – Lễ Thọ Cấp

phuocthanh

GĐPT Bình Định tổ chức Lễ Hiệp Kỵ năm Giáp Ngọ. PL 2558

phuocthanh

Giai đoạn II trại HLHT Huyền Trang VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ