Bản tin số 2: Lễ tang HTr Trương Công Oai

Lúc 7g ngày 22/8/2013 được sự ủy quyền của BHD.T.Ư GĐPT Việt Nam, BHD GĐPT Lâm Đồng đã cử hành lễ phủ kỳ trên linh cửu của Anh Phổ Minh TRƯƠNG CÔNG OAI, về tham dự có Anh Quảng Tín Đại diện BHD T.Ư tại Miền Khuông Việt.

Trong ngày phái đoàn Chư Tôn Đức tại các Chùa đã đến viếng và ghi sổ tang.

Lúc 18g, BHD.GĐPT Lâm Đồng cùng các đơn vị tại TP.Đà Lạt đã tiến hành lễ thọ tang và phân ưu cùng tang quyến.

Phái đoàn BHD GĐPT tỉnh Ninh Thuận đã về phúng điếu và chia buồn cùng tang quyến và BHD.GĐPT Lâm Đồng.

VP.BHD Lâm Đồng.

Hình ảnh: gdptthegioi.org

 

P1020035 - Sao.JPG

P1020024 - Sao.JPG

P1020025 - Sao.JPG

P1020026 - Sao.JPG

P1020027 - Sao.JPG

P1020028 - Sao.JPG

P1020029 - Sao.JPG

P1020030 - Sao.JPG

P1020031 - Sao.JPG

P1020032 - Sao.JPG

P1020033 - Sao.JPG

P1020034 - Sao.JPG

P1020035 - Sao.JPG

P1020036.JPG

P1020037.JPG

Bài khác nên xem

Vòng Hoa Kính Viếng

phuocthanh

Tang lễ Huynh trưởng cấp Dũng Như Hòa – Võ Tấn Sáu: Lễ tưởng niệm

LỄ VIẾNG GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ GĐPT VIỆT NAM thượng MINH hạ CHÂU của GĐPT Việt Nam

phuocthanh