Bản Tin số 3: Tang Lễ Cố HTr Chúc Hỷ Phan Duy Khánh

Lễ tưởng niệm của đơn vị GDPT Kỳ Viên – Cam Ranh,

(nơi Chúc Hỷ đã chung xây, gắn bó suốt 35 năm qua).

1 (9)

Cung thỉnh ĐĐ Thích Tế Đạt, cố vấn giáo hạnh GĐPT Kỳ Viên quang lâm chứng minh

1 (11)

DSC_0032 (FILEminimizer)

1 (4)

DSC_0052 (FILEminimizer)Anh Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Phó Trưởng ban BHD/GĐPT Cam Ranh – chủ tọa
DSC_0039 (FILEminimizer)

DSC_0046 (FILEminimizer)

DSC_0048 (FILEminimizer)

DSC_0050 (FILEminimizer)
DSC_0042 (FILEminimizer)

DSC_0043 (FILEminimizer)

Chị Huệ Yến Lê Thị Vân – LĐT ngành nữ GĐPT Kỳ Viên – dâng lời cảm niệm.
DSC_0062 (FILEminimizer)

DSC_0065 (FILEminimizer)

DSC_0072 (FILEminimizer)

DSC_0067 (FILEminimizer)

1 (31)

DSC_0075 (FILEminimizer)

Đọc những lời cảm niệm của Lam viên từ phương xa gửi về.

DSC_0070 (FILEminimizer)

DSC_0076 (FILEminimizer)

DSC_0078 (FILEminimizer)

DSC_0081 (FILEminimizer)

1 (2)Anh Minh Thiền, đại diện cho BHD.GĐPT Cam Ranh phát biểu cảm từ

DSC_0088 (FILEminimizer)

Đại đức ân sư cố vấn giáo hạnh ban Đạo từ
DSC_0089 (FILEminimizer)

1 (49)

Thân hữu và Cựu Đoàn viên GĐPT Kỳ Viên viếng tang1 (27)

DSC_0060 (FILEminimizer)

1 (29)

DSC_0061 (FILEminimizer)

Thực hiện: Tiểu ban Truyền Thông – BTC Tang lễ (theo www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

Cáo tang: HTr Cấp Dũng Tâm Vinh – Đoàn Văn Lộc mệnh chung

nhuanphap

Thông tư: Tang lễ Trưởng lão HT thượng NGUYÊN hạ TỊNH tự LƯU THANH

nhuanphap

Điếu văn của BHD GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại

datthinh