Bản Tin số 2: Tang Lễ Cố HTr Chúc Hỷ Phan Duy Khánh

Vào ngày 27/7/2014,  tang lễ của cố HTr Chúc Hỷ Phan Duy Khánh đã bước sang ngày thứ 2 trong không khí trang nghiêm, ấm áp đạo tình nhờ sự trợ duyên của chư Tôn đức ân sư và Lam viên các cấp tại Cam Ranh – Cam Lâm.

THUYẾT LINH

Đại đức pháp sư Thích Quảng Thuần lâm nghi thuyết linh.

DSC_0121 (FILEminimizer)

DSC_0124 (FILEminimizer)

DSC_0128 (FILEminimizer)

DSC_0131 (FILEminimizer)

DSC_0134 (FILEminimizer)

DSC_0138 (FILEminimizer)

DSC_0140 (FILEminimizer)

DSC_0151 (FILEminimizer)

DSC_0156 (FILEminimizer)

DSC_0159 (FILEminimizer)

DSC_0160 (FILEminimizer)

DSC_0163 (FILEminimizer)

DSC_0167 (FILEminimizer)

DSC_0169 (FILEminimizer)

DSC_0172 (FILEminimizer)

PHÁI ĐOÀN BHD.GĐPT KHÁNH HÒA VIẾNG TANG

Chiều ngày 27/7/2014, phái đoàn Thường vụ  BHD.GĐPT Khánh Hòa do chị Nguyên Hoa Nguyễn Thị Khánh – Trưởng BHD dẫn đầu, cùng với  Đại diện BHD Khánh Hòa tại Diên Khánh, Đại diện đơn vị GĐPT Quảng Đức, GĐPT Từ Vân, GĐPT Bảo Quang đã quang lâm viếng tang, ngõ lời phân ưu đến Tang quyến và BHD.GĐPT Cam Ranh.

DSC_0175 (FILEminimizer)

DSC_0176 (FILEminimizer)

DSC_0180 (FILEminimizer)

DSC_0182 (FILEminimizer)

DSC_0183 (FILEminimizer)

DSC_0184 (FILEminimizer)

DSC_0185 (FILEminimizer)

 Chị Nguyên Hoa Nguyễn Thị Khánh – Trưởng BHD.GĐPT Khánh Hòa phát biểu phân ưu.

DSC_0186 (FILEminimizer)

DSC_0190 (FILEminimizer)

DSC_0191 (FILEminimizer)

DSC_0192 (FILEminimizer)

ck

Tiểu ban Truyền Thông – BTC tang lễ thực hiện (theo www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Hòa thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung Ương Kính Viếng

ducquang

GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

nhuanphap